DOKA tar BIM till nästa nivå med Tekla Structures

International

I detta webbseminarium kommer experterna på gjutformar från DOKA, Tautvydas Bakas och Juan Aguilar, att presentera hur de utnyttjar Tekla Structures.

  • Först kommer de att visa oss utbudet för gjutformar till DOKA-systemet för väggar, bjälklag och formverktyg. DOKA-experterna kommer att presentera för oss hur dessa komponenter och placeringsverktygens flexibilitet låter dem skapas i Tekla Structures, utan kodkunskap.
  • Därefter kommer de att delge hur DOKA drar nytta av att använda Tekla Structures unika verktyg för gjutplanering, ritningsautomation samt Trimbles samarbetsverktyg – Trimble Connect och Tekla Model Sharing. 
  • Slutligen kommer de att gå igenom olika projektexempel som väggar, bjälklag, växande form, en hög skyddsmur, ett brostöd, en spiralramp, en tunnel, en bro, ett kyltorn och mer.

 

Delta för att lära dig mer om:

  • Hur Tekla Structures och vår onlineportal Tekla Warehouse möjliggör smidigt skapande, distribution och konfigurering av gjutformar.
  • Hur användare skräddarsyr innehåll och verktyg för alla system och delar dem med kollegor och klienter runt om i världen.
  • Hur gjutformar används i verkliga projekt, oavsett om du arbetar med enkla eller de mest komplexa projekten. DOKA-experterna kommer att visa vad som ingår "out of the box" i Tekla Structures och vad som finns tillgängligt via Tekla Warehouse för standardprojekt, och hur de har löst sina mest utmanande gjutformskonstruktioner. 
  • De viktigaste fördelarna DOKA får av att använda Trimbles-produkter i sina olika projekt. 

 

Titta på webbseminariet

Date: Onsdag 27 januari, 2021