Clark Pacific använder Tekla för att kunna leverera bättre byggnader och förbättra sitt sätt att arbeta på

International

Clark Pacific är ett familjeägt företag inom prefabtillverkning beläget i Kalifornien, USA.

I detta webinar, berättar Martin Scheiber, senior projektledare på Clark Pacific hur de använder Teklas programvara och BIM för att utveckla och hantera sina projekt från beräkning och försäljning, genom designfasen och vidare till tillverkning och hela vägen till färdigställande på plats.

I sitt arbete, fokuserar Mr Scheiber på att hjälpa företaget att tillämpa olika tekniker under hela livscykeln för ett projekt, för att de ska kunna bygga bättre byggnader, arbeta mot snävare tidtabeller, minska påverkan på byggets omgivning och minska livscykelkostnaderna för sina kunder.

Delta på detta webinar för att upptäcka:

 • Flertalet exempel på hur Clark Pacific utnyttjar geometri och information i de byggbara Teklamodellerna för att förbättra kvaliteten och effektiviteten samt minska avfallet i sin organisation
 • Värdet av BIM för en tillverkare av prefabricerad betong, berättat av ett företag med lång historia inom prefab tillsammans med Tekla  
  • Hur Clark Pacific drar fördel av användningen av 3D-modeller för projektberäkning och kommunikation i anbudsstadiet
  • Erfarenheter av Teklas interoperabilitet med andra programvaror och användning av Teklamodellen för att kommunicera med arkitekter som använder Revit
  • Hur exakta modeller hjälper till att hitta problem i tidigt skede i processen och hjälper till att generera korrekt information för produktion
  • Hur Tekla programvara gör det möjligt att förbättra ritning-, data- och dokumentproduktion
  • Hur Teklamodellen underlättar samarbete och att effektivt överföra information mellan projektparterna vid konstruktion, produktion och montering  
  • Hur användningen av Tekla bidrar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten i produktionen och produktionsstyrning, minskar avfall och skapar värde i hanteringen av distributionskedjan
 • Hur Clark Pacific ständigt strävar efter nya sätt att utnyttja Teklas programvara och BIM för att tillföra värde och utveckla sina processer och leverera bättre byggnader

Intervju med Martin Scheiber

Delta på detta webinar för att upptäcka:

 • Flertalet exempel på hur Clark Pacific utnyttjar geometri och information i de byggbara Teklamodellerna för att förbättra kvaliteten och effektiviteten samt minska avfallet i sin organisation
 • Värdet av BIM för en tillverkare av prefabricerad betong, berättat av ett företag med lång historia inom prefab tillsammans med Tekla
 • Hur Clark Pacific ständigt strävar efter nya sätt att utnyttja Teklas programvara och BIM för att tillföra värde och utveckla sina processer och leverera bättre byggnader

Titta på webbseminariet