Betongentreprenör Adjustable Forms tar in Tekla för att stärka sin verksamhet

International

"Vi är en betongentreprenör" säger Eric Lindquist på Adjustable Forms när han beskriver Tekla som "det bästa produkten för det vi arbetar med". Som en specialicerad underleverantör förstår Eric att hans företag anställs för att "utföra arbetet" och inte konstruera byggnaden och att genom att börja använda Tekla har Adjustable Forms förbättrat deras affärsresultat.

Företaget grundades 1930 och är en betongentreprenör baserad i Lombard, Illinois, USA som har haft en fragångsrik verksamhet i över 80 år. Adjustable Forms är specialicerade på stora, komplexa, betongstrukturer och är dedikerade service och ständiga förbättringar och är en av de mest respekterade företagen inom industrin.

Eric Lindquist är projektchef på Adjustable Forms, där han fokuserar på integrationen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) och dess processer in i verksamheten.

Titta på detta webinar och lär mer om:

  • Vad som gör Adjustable Forms mer effektivt med hjälp av BIM-processen.
  • Hur Adjustable Forms drar nytta av Tekla för att lindra verkliga affärsproblem och projektsmärtpunkter genom att modellera betong noggrant för att förbättra planeringen av gjutningar.
    • Förkonstruktion = mängdavtagningar (QTO), design/ritningssamordning plus tidig identifiering av frågeställningar och lösningar, bättre kommunikation.
    • Konstruktion = modellinformationsbaserad gjutplanering, schemaläggning, armeringshantering, temporära konstruktioner.
    • Överlämning = byggbar 3D strukturell rammodell, värde för ägarna och redo för fler förfrågningar.

Titta på webbseminariet