Vad är BIM?

“Med BIM-tekniken (byggnadsinformationsmodellering) konstrueras en eller flera virtuella, exakta modeller
av en byggnad digitalt. De stödjer designen genom alla faser och möjliggör bättre analyser och kontroll än manuella processer. När dessa datorgenererade modeller är klara innehåller de exakt geometri och information som behövs för att stödja konstruktions-, tillverknings- och inköpsaktiviteter genom vilka byggnaden realiseras.”

Den här definitionen av byggnadsinformationsmodellering i "the Handbook of BIM" (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011) innehåller en hel del; den tar utgångspunkt i en teknik och omfattar slutligen hela konstruktionsprocessen.

Samarbete och informationshantering

På Tekla tycker vi att I som i Information i BIM är en otroligt viktig bokstav. I USA ser projektkommittéen för NBIMS-US™ (National Building Information Model Standard) byggnadsinformationsmodeller som en delad kunskapsresurs som ger information om en anläggning, medan samarbete mellan intressenter är en annan grundläggande del.

Att arbeta med andra kan bli en smärtpunkt i ett projekt. Enligt projektkommittéen i NBIMS-US™ ”kostar byggnader mer än vad de borde att konstruera, bygga och underhålla och de tar alldeles för lång tid att leverera. Vi måste bli bättre på samarbete mellan alla de intressenter som är involverade i byggprocessen.” I USA visar en undersökning gjord av NIST att bristen på interoperabilitet orsakar ägare en ytterligare kostnad på 15,8 miljarder USD varje år. Byggbranschen skulle definitivt kunna dra nytta av bättre kommunikation och informationshantering.   

BIM-teknik

BIM innebär att informationsanvändningen är automatiserad – informationsskapandet automatiserades redan när CAD kom. BIM kräver att programvaran är exakt och har kapacitet för att hantera en stor mängd information och i praktiken även är kompatibel med andra lösningar eftersom det annars är svårt att uppnå ett samordnat arbetsflöde. Tekla har valt Open BIM och byggbara modeller eftersom vi vill att våra kunder ska kunna uppnå bra BIM-arbetsflöden.

Varför BIM?

Användarna ser många fördelar med BIM. Företag som använder BIM, som Skanska och Barton Malow, har rapporterat fördelar som schemaläggning, kostnadsberäkningar och riskanalyser, mer samordnade processer och bättre anläggningshantering. BIM ger även möjlighet att prova lösningar i förväg innan själva byggandet på plats påbörjas: med en byggbar modell kan man skapa en prototyp av konstruktionen virtuellt. Projektdeltagare kan enklare förstå och granska designen, vilket hjälper till att garantera att den är korrekt och fullständig, samt visualisera och utvärdera alternativen vad gäller kostnad och andra projektparametrar. BIM har samlat positiv feedback för förbättrad kommunikation mellan projektdeltagare och allmänt bättre kvalitet.

BIM kräver mer än visuella 3D-modeller

Alla modeller som representerar en byggnad är inte BIM, till exempel de modeller som endast innehåller visuell 3D-data men inga objektattribut, eller de som tillåter dimensionsändringar i en vy, men som inte automatiskt återspeglar dessa ändringar i andra vyer. Dessa exempel saknar ovannämnda information för att stödja konstruktion, tillverkning och inköp.