Tekla förordar en öppen inställning till BIM

Vi på Trimble tror inte att en enda programvarulösning eller ett enda integrerat system kan uppfylla alla krav i byggbranschen. Istället tror vi på en miljö med olika ändamålsenliga system som kommunicerar effektivt med hjälp av informationsmodeller, gemensamt överenskomna processer och metoder samt delad terminologi. Detta innebär att vi har en öppen inställning till byggnadsinformationsmodellering.

Open BIM information flow

Open BIM-fördelar i praktiken

Vi vill att våra kunder ska vara välinformerade och uppdaterade om vad de andra gör samt förstå och förverkliga avsikten med designen på ett framgångsrikt sätt. Byggprojektdeltagare ska kunna arbeta smidigt tillsammans oavsett vilka verktyg de använder. Open BIM handlar om arbetsflödeskompatibilitet, inte bara kompatibilitet mellan två programvarupaket. Även inom tillverkning behöver man öppen, läsbar information.

Just nu erbjuder Open BIM, med hjälp av IFC-filformaten (Industry Foundation Classes), det mest praktiska alternativet för användning varje dag. Via IFC kopplas Tekla samman med AEC, MEP och alltmer med fabriksdesignprogramvara.

Fram tills idag har IFC-baserade arbetsflöden varit vanligare inom design, men även AISC (American Institute of Steel Construction)  har börjat arbeta med IFC-filformaten som utgångspunkt i sin interoperabilitetsstrategi. Behovet av ökad produktivitet driver på automatiseringsutvecklingen inom stålindustrin, vilket skapar en ökad efterfrågan på planering och processhanteringsinformation.

Arbeta med partners

Vår programvara används i en bransch där ett stort projekt kan sysselsätta 150–200 företag, som alla ska uppnå ett gemensamt mål. Därför är det inte konstigt att samarbete, kommunikation och kompatibilitet är viktigt för att kunna nå framgång. Open BIM ger branschen frihet att välja de bästa projektdeltagarna att jobba med oavsett vilken programvara de använder.

Som företag arbetar vi inte ensamma. För att kunna stödja våra kunders samarbete med sina partner arbetar vi tillsammans med andra organisationer inom byggbranschen i organisationen buildingSMART. Tekla Structures samverkar med andra leverantörers lösningar och tillverkningsmaskiner.

Vi vill även ge våra kunder möjlighet att skapa sina egna applikationer: Om du vill lägga till ditt eget bidrag till vad som kan uppnås med branschstandardgränssnittet, kan du göra det med Tekla Open API. Med hjälp av Tekla Open API kan dessa applikationer integreras i modelleringsmiljö, och du kan också skapa anslutningar till vilken anpassad applikation som helst. 

Vi erbjuder ett specifikt Tekla Partners-program för utvecklare. Som medlem i Tekla Partners Program får du Tekla Structures Partner-licens och tillstånd att sälja, marknadsföra och distribuera applikationer - och många fler fördelar. Tekla Developer Center är navet som innehåller all relevant information om Tekla Open API för utvecklare.

Open BIM - SWE - buildingSMART

Open BIM stödjer ett transparent, öppet arbetsflöde, vilket ger projektdeltagarna möjlighet att delta oavsett vilka programvaruverktyg de använder.
buildingSMART

O Alhava - SWE - Open BIM

Tänk bara på hur Internet blev det populäraste systemet genom att använda öppna protokoll och länkar istället för ogenomträngliga, slutna system och hur principen med öppen källkod och öppenhet rent allmänt har möjliggjort samarbete på nätet. Detta har gett upphov till ett unikt språng i utvecklingen, vilket vi nu eftersträvar med Open BIM. Öppna programmeringsgränssnitt möjliggör samarbete med de bästa verktygen för bästa resultat.
Otto Alhava
CTO
Fira