Vinnarna av Tekla Global BIM Awards: Fem demonstrationer av kraften i BIM

Tekla Global BIM Awards Total BIM winner, OP-Pohjola headquartersVinnarna av Tekla Global BIM Awards har utsetts bland lokala BIM-kämparna från hela världen. Vinnaren i kategorin Total-BIM blev kontorsbyggnaden OP-Pohjola, medan priset för prefabricerad betong gick till garaget tillhörande järnvägsstationen i Mons. Priset för bästa bidrag i kategorin platsgjuten betong gick till bron över Vanda å. Det bästa konstruktionsprojektet var den multifunktionella konserthallen i Toruń. Stålpriset delades ut till projektet med taket på Singapore Sports Hub, världens största kupol. 

Projektet som vann kategorin Total-BIM, finanstjänstekoncernen OP-Pohjolas nya huvudkontor i Helsingfors i Finland, är en byggnad i flera olika material med en komplex, sluttande fasad i prefabricerad betong och glas. En grupp av företag samarbetade under ledning av Sweco och byggnaden modellerades på flera platser medan konstruktörer och entreprenörer följde designprocessen med modellens designstatusar. Flera parter i projektet använde modeller för kollisionskontroll, ursparingsreservation och visualisering, och valde objektbaserad mängdavtagning och schemaläggning samt koordinering med BIM.

Tekla Global BIM Awards Steel category winner, Singapore Sports Hub dome

Tävlingsjuryn utsåg det delvis öppningsbara taket på Singapore Sports Hub av Arup till vinnare av kategorin stål. Takkupolen på hela 310 meter, blir den största fristående kupolen i världen. De visionära arkitekterna, arenakonstruktörerna och konstruktionsteamet kunde samarbeta under designprocessen med hjälp av 3D-modelleringsteknik, vilket resulterade i ett tak som gick smidigt att bygga och är effektivt, lätt och sofistikerat.

Bron över Vanda å i Finland byggdes av Siltanylund Oy och Destia Oy, och utsågs till bästa projekt med platsgjuten betong. Projektet innefattade design och konstruktion av en ny väg, brokonstruktion över Vanda å, pålfundament, underfart och tillhörande ränna. Utöver platsgjutna konstruktioner och armering har projektparterna modellerat vägar och terrassering samt använt BIM vid kontroller, under godkännandeprocesser och på plats. 

Det vinnande projektet i kategorin prefabricerad betong var garaget tillhörande järnvägsstationen i Mons i Belgien, en oväntat vacker byggnad av Hurks Delphi Engineering. Arkitekten Santiago Calatrava utformade komplexa ram- och väggelement som Hurks precisionsgjöt. De kunde leverera fabriceringsinformation till de parter som byggde gjutformar och arbetade med armering direkt från Teklas programvara.  

Det bästa projektet inom byggnadskonstruktion var den multifunktionella konserthallen i Toruń i Polen, av Fort Polska. Den geometriskt mycket komplexa byggnaden består av fem moduler, varav två kan sammanfogas för att skapa ett större utrymme för alla sorters evenemang. Hallen har sluttande, bärande betongväggar under delvis flyttbara tak som tillverkats av hundratals polymorfiska ytor som fästs i vinkel mot varandra. Utan BIM hade inmätning av den här arkitektoniska idén inte varit möjlig.

Publikfavoriten blev den 2010 meter långa snedkabelbron Cao Lãnh-bron i Mekongdeltat i Vietnam. Bron skapades av VTCO Investments team med nya Tekla-användare. Modellen används inte bara för verkstadsritningar utan spelar även en viktig roll under drift och underhåll när bron är slutförd, vilket beräknas ske under 2017. Bron röstades fram med god marginal av 3 500 besökare på tävlingssidan.

I Studentkategorin blev vinnaren ett team med fem studenter på ingenjörsutbildningen med inriktning byggteknik vid Chosun University i Sydkorea. Teamet använde BIM och IPD i arbetet med att modellera en 85-våningsbyggnad i stål och betong och importerade de enskilda modellerna till Tekla BIMsight för kollisionskontroll och koordinering av modeller. 

Vinnarna i tävlingen utsågs av en jury med internationella BIM-experter: Dr Arto Kiviniemi, professor i digital arkitektdesign, Liverpools universitet, Winn Gomez, BIM Manager på Oger International, Abu Dhabi, Dr Burkhard Talebitari-Tewes, expertjournalist, Publishing House Wiley/Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin och Doug Brent, vice VD för teknikinnovation på Trimble, USA. Tekla representerades av Risto Räty, vice VD och chef för Trimble Buildings Structures Division.

De 49 bidragen till Tekla Global BIM Awards var vinnarna i de regionala Tekla BIM-tävlingarna som organiserades av Teklas områdeskontor och återförsäljare under 2014.

Mer information om tävlingen, vinnarna och övriga bidrag finns på Teklas webbplats.

Bilder som kan användas i media finns i Teklas bildbank på http://tekla.digtator.fi/public/89afb4b5f42C.aspx  Bilderna är endast avsedda för mediabruk. Bilderna får inte på något sätt ändras. Visa följande bildtext i samband med bilderna: ”Copyright © 2014 Tekla Corporation”.

Tekla

Tekla ger byggnadsbranschen en möjlighet till större konkurrenskraft med programvara för byggnadsinformationsmodellering (BIM) och konstruktionsdesign. Tekla grundades 1966 och har kunder i fler än 100 länder, kontor i fler än 20 länder och ett globalt partnernätverk. Tekla Building & Construction är en del av Trimble Buildings, en grupp som fokuserar på tekniska lösningar som förbättrar samarbete, effektivitet och korrekthet genom byggnaders hela livscykel, från design och konstruktion till drift.

Tekla Global BIM Awards

Tävlingen för Tekla Global BIM Awards är ett sätt att uttrycka uppskattning gentemot Teklas kunder och dela deras framgångsberättelser med världen. Genom att presentera deras modeller framhävs mångsidigheten med Teklas programvara och visar hur dess användning påverkar landskapen världen över. Tekla har spelat och fortsätter att spela en stor roll i konstruktionen av många komplexa och ikoniska byggnationer som vi alla ser och beundrar varje dag.