Trimble köper CSC för att utöka sin Trimble Buildings Group Structural Software portfölj

SUNNYVALE, Calif.—Trimble (NASDAQ:TRMB) meddelade idag att man har köpt det privatägda CSC (UK) Ltd. med huvudkontor i Leeds, United Kingdom från ISIS Equity Partners LLP and senior management. CSCs produkter inkluderar programvarulösningar för analys och design för stål och betongbyggnader. De finansiella villkoren har inte offentliggjorts.

Trimble och CSC delar erfarenheter i den globala byggmarknaden, inklusive en stor kundbas av tekniska organisationer. Med en stark närvaro i Storbritannien, Asien, Sydafrika, Mellanöstern och USA, är CSC en strategisk analys- och designpartner (A & D) till Tekla, a Trimble Company sedan 2011. Dessutom kompletterar CSCs programvara för byggdesign, Trimble Buildings befintliga portfölj.

- Förvärvet av CSC förstärker vårt mål att ansluta alla delar i arbetsflödet, konstruktion, bygg och drift, till en sammanhängande process. Det utökar vårt erbjudande att leverera kompletta lösningar för arbetsflöden från design till tillverkning av armeringsjärn, säger Risto Räty, chef för Trimble Buildings' Structures Division.
- Tillsammans med CSC ser vi fram emot att kunna erbjuda en utökad lösning till våra kunder. Dessutom utökar vi aktivt vårt samarbete med andra A&D programvaruföretag på olika marknader runt om i världen.

- Trimbles köp av CSC kommer att stärka vår närvaro på befintliga marknader och öka tillväxten inom strategiskt viktiga tillväxtmarknader där vi för tillfället har begränsad närvaro, sa Mark Roberts, VD på CSC
- Detta ger en spännande möjlighet för våra produkter och vårt folk att bli en del av ett verkligt globalt företag. Trimble hjälper CSC förverkliga våra ambitioner mycket snabbare än vi kunde ha gjort genom organisk tillväxt.

CSC blir en del av Trimble Buildings' Structures Division inom Engineering and Construction.segment.

Om CSC

CSC har varit en innovativ strukturell programvara och teknisk support-leverantören till konstruktörer för mer än 35 år. Tusentals ingenjörer över hela världen väljer CSC-programvara för sina strukturella konstruktionsberäkningar, allmän analys samt stål- och betongkonstruktioner. CSC levererar till både små och stora företag vid regionala kontor i Australien, Hong Kong, Indien, Malaysia, Singapore, Sydafrika, Storbritannien och USA. För mer information, besök:  www.cscworld.com.

Om Trimble Buildings Group

Trimble Buildings, är en del av Trimbles Engineering and Construction Segment, är en världsledare inom konstruktionsprojekts-optimering av livscykeln för konstruktion, bygg och drift (DBO). Genom att erbjuda intuitiv programvara och fältlösningar som spänner över varumärken av Meridian Systems, Plancal, SketchUp, Tekla, Trade Service, Vico Software och WinEst, är Trimble dedikerade att hjälpa fastighetsägare och AEC-tjänsteleverantörer förbättra produktiviteten, öka effektiviteten och maximera lönsamheten i byggnadsprojekt över hela arbetsflödet, från simulering till renovering. Med användare i över 141 länder runt om i världen och med stöd av en global återförsäljare och distribution i ett partnernätverk, är Trimble-teknologin en stöttepelare i byggbranschen. Trimble Buildings ledande teknikplattform, Trimble DBO, bygger på unik expertis som sträcker sig över hela kontinuum för att ge yrkesverksamma inom byggbranschen en heltäckande lösning som svarar mot deras särskilda behov och samtidigt dra nytta av att få en förståelse av det totala arbetsflödet i varje steg.

För mer information, besök: Trimble Buildings.

Om Trimble

Trimble använder sig av teknologi som gör fält- och mobila arbetare i företag och myndigheter betydligt mer produktiva. Lösningarna används främst i applikationer som kräver position eller plats t.ex. mätningar, byggande, jordbruk, flottan och kapitalförvaltning, allmän säkerhet och kartläggning. Förutom att utnyttja positioneringsteknik, såsom GPS, laser och optik, kan Trimbles lösningar inkluderar programvaruinnehåll specifikt till behoven hos användaren. Trådlös teknik används för att leverera lösningen till användaren och för att säkerställa en tät koppling mellan fältet och tillbaka till datorn. Trimble grundades 1978, och har sitt huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien.

Vissa uttalanden i detta pressmeddelande är framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i Securities Act från 1933 och avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934, och görs enligt safe harbor bestämmelserna i Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerheter, faktiska händelser och resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i detta pressmeddelande. Faktorer som kan orsaka eller bidra till sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsade till, Trimbles förmåga att realisera de förväntade fördelarna från förvärvet av CSC, utvidga sina lösningar på tekniska klienter och påskynda antagandet av CSC-lösningar på tillväxtmarknader. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar de inneboende riskerna med att integrera ett förvärv, inklusive oförutsedda utgifter, avgifter eller övertagna skulder som kan uppstå till följd av förvärv och behålla nyckelpersoner och kommersiella relationer. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka Trimbles verksamhet och finansiella resultat framgår av rapporter in till SEC, inklusive Trimbles kvartalsrapporter på formulär 10-Q och dess årsrapport på blankett 10-K. Alla framåtblickande uttalanden är baserade på information tillgänglig för Trimble som dagens datum. Trimble tar inget ansvar för att uppdatera sådana uttalanden.

Investor Relations Kontakt:   Willa McManmon på Trimble: 408-481-7838
Mediekontakt:   LeaAnn McNabb på Trimble: 408-481-7808
 

 

Presskontakter: