Tekla Structures 21 förbättrar arbetsflöden för byggprojekt genom ökad interoperabilitet och användarvänlighet

Den nya versionen ger utökat samarbete med arkitekter samt anläggnings- och MEP-designers

HELSINGFORS, 12 Mars, 2015 — Tekla, ett företag i Trimble koncernen presenterade idag Tekla Structures 21, den senaste versionen av sin programvara för ByggnadsInformationsModellering (BIM) för ingenjörs- och byggmarknaden. Genom framsteg inom interoperabilitet, ritningskontroll, användarvänlighet och prestation förbättrar Tekla Structures 21 arbetsflöden för industriella och kommersiella byggprojekt inom många byggområden, till gagn för designers inom stålkonstruktion och prefabricerad betong, återförsäljare och tillverkare, betongentreprenörer och allmänna entreprenörer och förstärker samarbetet med anläggningsdesigners, arkitekter och andra inom mekanik, elektronik och VVS (MEP). I samband med Tekla Structures 21, lanserar Tekla också två nya och unika tjänster, Tekla Model Sharing och Tekla Warehouse.

”Efter tio år fortsätter Tekla Structures att främja utvecklingen av BIM från en experimentell till en central del av design, teknik och konstruktion av alla typer av byggnader och strukturer”, säger Risto Räty, vice VD för Tekla och chef för Trimble Buildings Structures Division. ”Tekla Structures 21 minskar tiden mellan idé och konstruktion genom att underlätta mer avancerade projektgruppsamarbeten och produktivitet, vilket möjliggör fritt flödande kommunikation mellan alla aktörer i projektet. Slutresultatet är den effektiva designen och konstruktionen av bättre strukturer.”

Förbättrat samarbete och arbetsflöde

Förbättrad hantering av referensmodeller — samverkan med andra aktörer är lättare med den förbättrade hanteringen av referensmodeller i Tekla Structures 21, oavsett om referensmodellens filtyp är IFC, DGN, DWG eller SKP.

Bättre arbetsflöden för industriella projekt — integration av programvarudesign för industrianläggningar förbättrar interoperabilitet för bygg- eller offshoreprojekt, medan den förbättrade länken med Intergraph Smart 3D innebär bättre modellinformationsöverföring och den nya dubbelriktade länken med AVEVA PDMS inför bättre hantering av informationsöverföring och förändringar.

Smidigare integration och export — integration med Autodesks Revit Architecture och Revit MEP samt Trimble SketchUp Pro erbjuder förbättrade samarbetsmöjligheter mellan arkitektsprojektgrupper. För smidigare projektarbetsflöden automatiserar Tekla Structures 21 export av modeller och ritningar nedströms.

Förbättrad IFC-förändringshantering och -kontroll — förbättrad IFC-förändringshantering gör det möjligt för användare att upptäcka, hantera och utföra förändringar med mer kontroll.

Enklare och mer effektiv modellering —det är enkelt att rita konstruktionslinjer, cirklar och punkter och placera egna komponenter liksom att redigera dess positioner. Dessutom gör Organizer det möjligt att använda korrekta, objektbaserade modelldata för mängdavtagningar.

Ritningskontroll och automatisering – förenklar navigations- och utskriftsprocesserna samt visning av ritningsegenskaper för en förbättrad kontroll på vynivå. Det gör att användarna kan ange företagsanpassad måttsättning på sina egna standarddelar, som skruvar och ingjutningsgods.

Bättre betonggjutningar — Tekla Structures 21 förenklar modellering av platsgjuten betong samt modifiering av gjutningar och gjutfogar och gör den mer tillförlitlig. Eftersom betonggjutningsinformation nu automatiskt följer med efter en gjutetapp går ingen viktig information förlorad.

 

Tekla Structures 21 lanseras samtidigt som två nya unika tjänster:

  • Tekla Model Sharing:  Den här tjänsten gör det möjligt för projektgruppens medlemmar att arbeta på samma Tekla-modell från valfri plats eller tidszon för att leverera projekt snabbare och med större flexibilitet.
  • Tekla Warehouse: Ett kostnadsfritt onlinebibliotek med Tekla Structures tillägg, bibliotek och mallar, så att användarna kan uppnå ett mer effektivt arbetsflöde och projekt med högre kvalitet.

 

Tillgänglighet

Tekla Structures 21 finns ute nu! Besök www.teklastructures.com för mer information och för att ladda ner versionen.

Bilder som kan användas i media finns i Teklas bildbank

Dessa bilder är endast avsedda för att användas i media. Visa följande bildtext i samband med bilderna: ”Copyright © 2015 Tekla Corporation”.

Tekla Structures 21 video

 

För mer information, kontakta:

Risto Räty, vice VD för Tekla Corporation och chef för Trimble Buildings Structures Division, tel. +358 30 661 1781, e-post. risto.raty@tekla.com

 

Om Tekla Structures

Tekla Structures är den mest avancerade programvaran för modellering av byggnadsinformation (BIM) på marknaden. Byggindustrin använder den för att skapa, kombinera, hantera och distribuera mycket detaljerade, korrekta och informationsrika modeller av alla strukturer och allt material. Programvaran ger ett gränssnitt mot andra lösningar och tillverkningsmaskiner som gör det möjligt för användare att uppnå ett effektivt och felfritt samarbete. Om du vill ha mer information kan du besöka: www.teklastructures.com.

 

Om Tekla

Tekla Building & Construction är en del av Trimble Buildings, ett Trimble-segment som fokuserar på tekniska lösningar som förbättrar samarbete, effektivitet och korrekthet genom hela konstruktionens livscykel, från design och konstruktion till drift. Tekla driver på utvecklingen av modellbaserad konstruktion och hjälper företag inom byggnads-, infrastruktur- och energibranschen att bli mer konkurrenskraftiga. Tekla grundades 1966 och har kunder i fler än 100 länder, kontor i fler än 20 länder och ett globalt partnernätverk.

Du kan hitta mer information om Teklas lösningar på www.tekla.com. Mer information om Trimble Buildings fullständiga DBO-portfölj (design-build-operate) hittar du på: http://buildings.trimble.com.

Presskontakter: