Tekla Nyheter - Våren 2017

Nya programvaruversioner och nya projekt

I det här numret av Tekla Nyheter presenteras några projekt, företag och verktyg som är starkt inriktade på avancerad teknik och sofistikerade processer. Dags att möta GA-gruppens vinnare av Tekla Global BIM Awards, Zenith Steel, som automatiserar tillverkningen av stålkonstruktioner i Östafrika, och Midland Steel, experten på att skapa virtuella byggbara modeller innan arbetet på plats påbörjas. Numret handlar också om några intressanta program.

Trevlig vår! Editörerna på Tekla Nyheter

I detta nummer:

Mängder av förbättringar: Tekla Structures 2017

Tekla Structures 2017

Den nya versionen välkomnar avancerat och effektivt samarbete med hjälp av de förbättrade användargränssnitten, mer produktiv modellering och konstruktionskommunikation. Tekla Structures 2017 levereras med ett anpassningsbart användargränssnitt, sammanhangsbaserat verktygsfält och förbättringar som gör modellering både snabbare och enklare och konstruktionskommunikationen mer effektiv med nya länkar som förbättrar interoperabilitet.

Versionen ger dig bättre kontroll över direkta ändringar, Organizer är snabbare och sammanställningsritningar och detaljerade ritningar har förbättrats. I användargränssnittet finns nu ett anpassningsbart fält och ett sammanhangsbaserat verktygsfält som kan implementeras för alla användare i företaget.

Läs mer

Thales Campus: GA:s vinnande BIM-projekt

Den franska GA-gruppen vann Tekla Global BIM Awards 2016 för sitt arbete i Thales Campus-projektet i Bordeaux, Frankrike. Projektet innefattar sex byggnader med sammanlagt 60 000 kvadratmeter yta för omkring 2 500 anställda.
GA:s högt utvecklade industriprocess garanterar kvalitet och leverans enligt avtal, både vad avser plan och pris. Företaget forskar på och utvecklar lösningar som fungerar bra vad gäller teknik, energiförbrukning och miljöpåverkan.

Enklare kommunikation och utmärkt kvalitet

GA ville samla olika företag som deltar i projektet kring en kombinationsmodell. Med denna FullBIM®-metod säkerställs aktivt samarbete mellan deltagarna, som har tillgång till uppdaterad projektinformation i realtid. Byggbara modeller ger möjlighet till noggranna beräkningar, automatiserad materialkvantifiering och effektiv projektledning och säkerställer rullande lagerhållning till arbetsplatsen.

Modellerna erbjöd information för tillverkning i GA:s fabriker. Teamet innefattade planeringsinformation, exempelvis avropsdatum för produktion och fabriksuppdrag, för varje komponent. På plats ingick materialhantering, stämpning och kranplacering osv. i GA:s BIM-koncept, i likhet med användning av verkstadsutrustning och programmering av bockningsmaskiner för armering.

Även om modellerna har använts mycket under konstruktionen, projekteringen och byggandet av Thales Campus är detta inte allt. När bygget är färdigt kommer modellerna att vara till fördel för underhållet av byggnaderna.

Läs mer om Thales Campus och GA

Zenith Steel: leder automatiseringen av stålkonstruktionstillverkningen i Central – och Östafrika

Zenith Steel är en teknisk föregångare i Öst- och Centralafrika med sin helautomatiserade ståltillverkningslinje.
 “Vi ville förändra oss med tekniken”, förklarar vd:n för Zenith Steel Fabricators Ltd, Raheem Biviji. ”De flesta större företag använder Tekla Structures. Därför ville vi också ha det.”

För att hålla sig i framkant av tekniken valde Zenith Steel Tekla Structures och en helautomatiserad linje från FICEP tillsammans med ståltillverkningsprogrammet Steel Projects PLM. Denna trio ger möjlighet till markant produktivitetsökning och förbättrad noggrannhet. 

Med den här kombinationen kan företaget nu utnyttja informationen i Tekla-modellen optimalt genom hela arbetsflödet i tillverkningen. Tekla-modelldata exporteras direkt till Steel Projects PLM och automatisk sammankopplingsinformation ersätter manuell sammankoppling innan information vidarebefordras till FICEP-utrustningen. Detta ger ökad noggrannhet och bättre övergripande råmaterialanvändning. Färre provmonteringar krävs på plats eftersom allt passar ihop. “Detta ger stora besparingar eftersom du kan undvika tidsspill,” säger Biviji.

“Världsledande teknik i vår automatiserade tillverkningsanläggning säkerställer bästa kvalitet och projektplaner för våra kunder. Detta är väsentligen en stor fördel över våra konkurrenter. Det avbrottsfria informationsflödet från konstruktion, tillverkning och montering innebär att alla avdelningar samarbetar som ett team. Mer arbete kan därmed utföras mycket snabbare,” fortsätter Raheem Biviji.

Läs hela intervjun där du får veta hur hinder på vägen omvandlades till styrka för denna afrikanska pionjär.

Armeringsleverantören Midland Steel finner ny effektivitet

Midland Steel, den snabbast växande tillverkaren av armeringsstål i Storbritannien och Irland, är expert på att skapa virtuella byggbara modeller innan arbetet på plats påbörjas. De har stor hjälp av Tekla-programvaran eftersom den ger exakta byggbara modeller, visualiserar stora kvantiteter material och skapar noggranna scheman och ritningar av modellen.

“Med Tekla Structures kan vi bidra till leverantörernas kostnadsbesparingar. Tekla Structures tillhandahåller ett komplett paket: från diskussionen med leverantören om modellen, armeringsprojekteringen och samarbetet, vidare till leveranssekvensen och slutligen delarna levererade på plats,” säger Tony Woods, vd på Midland Steel. “Investeringen i programvaran ger fördel från allra första början eftersom du omgående kan få sänkta kostnader och mindre tidsåtgång i projekt. Programvaran är fantastisk och vi använder den eftersom vi anser att den är marknadens bästa.”

Genom att använda den tredimensionella Tekla-modellen effektivt har Midland Steel sänkt kostnaderna för formsättningsarbetet med 20 % och de övergripande kostnaderna med 25 %. Förmännen kan gå omkring på platsen med en iPad och vara betydligt mer produktiva. “Användningen av Teklas 3D-visualisering, den interna schemaläggningen och tillverkningen samt leveransen av prefabricerad armering till byggarbetsplatsen har förbättrat effektiviteten överlag med omkring 50–60 %,” säger Tony Woods.

Läs hela artikeln

Chameleon utnämnd till Bästa Tekla Structures-program

Tekla Structures-användare kan tillverka egna program när de känner att de vill ha något utöver det som redan finns. Med Tekla Open API™ (Application Programming Interface) kan dessa program integreras och kommunicera i Tekla-modelleringsmiljön . 

I tävlingen Tekla Open API tävlar Tekla Structures-program som skapats av användare och utvecklare mot varandra. Vinnare i den senaste tävlingen blev Chris Carasone med verktyget Chameleon. Syftet med Chameleon är att ändra ett enskilt användardefinierat attribut (UDA).

Tävlingen ägde rum i Tekla Discussion Forum för utvecklare. Läs mer

 

 

Presskontakter: