Tekla Nyheter sommaren 2017

I byggbranschen är vissa ämnen ständigt aktuella. Ett av dem är säkerhet. Ordet för kanske tankarna främst till arbetssäkerhet och säkerheten i uppförda konstruktioner, men det har en vidare innebörd: Vikten av informationssäkerhet inom byggbranschen ökar tillsammans med digitaliseringen. Detta tar vi som programvaruleverantör på största allvar. Om information kommer i orätta händer kan det få svåra konsekvenser.  

Ha en säker och trevlig sommar! Redigerarteamet på Tekla Nyheter

 

Här möts vi som arbetar med prefabricering: Hälsningar från BIBM

BIBM-kongressen ägde rum i maj i den spanska huvudstaden Madrid och hade fler än 650 deltagare och utställare. Teamet för Tekla-programvara var där för att presentera den senaste modelleringstekniken, såsom verktyg för flerskalsväggar och plattor, och för att träffa branschaktörer från andra europeiska länder samt Argentina, Nya Zeeland och Australien. Det är alltid ett nöje att träffa våra kunder.

Säkerhet och hållbarhet var årets huvudämnen. Säkerhet diskuterades som en del av produktionshållbarheten, vilket är relevant på alla områden. Kraftiga åtgärder vidtas för att främja säkerheten i tillverkningsanläggningar och vid uppförandet av konstruktioner.

Den miljömässiga aspekten av konstruktionsarbete med prefabricerad betong diskuterades i många presentationer. Många deltagare var intresserade av ämnen som är kopplade till cirkulär ekonomi, såsom prefabricerade betongpaneler ”vagga till vagga” (jämfört med ”vagga till grav”) och andra sätt att använda betongspill. Även miljöeffekterna av cement, till exempel koldioxidutsläpp, stod på agendan.

Läs mer om BIBM.

Säkra din verksamhet

Internet har gett oss många möjligheter och med Tekla onlinetjänster skyddar vi din integritet och de strukturer som utgör kärnan i din verksamhet. När vi utformade portföljen Tekla onlinetjänster var en designprincip att lagra så liten informationsmängd som möjligt för att alla tjänster ska fungera. Det minimerar risken för säkerhetsincidenter och potentiellt missbruk av data.

Andra åtgärder vi har vidtagit för att maximera informationssäkerheten:

Säkerhetsgranskningar: Våra tjänster genomgår noggranna och regelbundna säkerhetsgranskningar av säkerhetstestare från tredje part.

Sårbarhetshantering: Vi granskar sårbarheter, upprätthåller aktuell programvara och följer aktivt nyhetsflödet från leverantörer och centrala myndigheter som Cert.

Incidenthantering: Även extremt säkra system har råkat ut för intrång. Därför har vi planer för incidentrespons.

Kontinuitet och återställning: Om en incident uppstår finns det detaljerade återställningsplaner för hur tjänsten kan återupptas i händelse av dataförlust. Etablerade datacenter av världsklass står värdar för kritiska tjänster.

Hotmodellering: Utformningen av säkra lösningar startar med kännedom om vilka hot som lösningarna ska skydda mot. Kunskap om hoten är en av informationssäkerhetens grundprinciper.

Efterlevnad och bestämmelser: Vi anstränger oss för att säkerställa att Tekla onlinetjänster uppfyller gällande lagstiftning och bestämmelser.

Tredjepartsleverantörer: Alla avtal med leverantörer som hanterar personuppgifter innehåller EU:s modellklausuler med definierade krav för säkerhet och sekretess samt användning av allt material som leverantören kan ha åtkomst till.

Källkodsskydd, kodgranskning och testning: All kod lagras med hjälp av versionskontrollsystem. Åtkomsten är strikt begränsad. Kodgranskningar genomförs och alla system genomgår rigorös testning.

Läs mer på Tekla säkerhetscenter

Ökar effektiviteten varje år – fallstudie UP

Arturs Neiburgs är chef på R&D, ingenjörsavdelningen på UPB, ett ledande lettiskt företag inom teknikproduktion och -konstruktion. Neiburgs är medveten om att smart programvara som fungerar smidigt ger användarna möjlighet att utveckla arbetsprocesser. Med noggrant planerade processer sparar UPB både tid och ökar samtidigt effektiviteten.

BIM hjälper till att vinna och planera projekt
UPB hittar de bästa lösningarna åt kunden i ett tidigt skede av projektet. ”Säljpersonalen letar efter de bästa lösningarna i samarbete med vår teknikavdelning och 3D-modellen är en del av projektfasen,” säger Neiburgs. ”I anbudsfasen använder vi Tekla-modeller för materiallistan och naturligtvis också för kundpresentationer,” fortsätter han.

Effektiva verktyg ger effektiv verksamhet
Tekla Model Sharing har gjort samarbetet mellan Tekla Structures-användarna mycket snabbare och mer effektivt.

”Vi har stor fördel av att dela upp projektarbetet och att hjälpa varandra mellan olika affärsenheter. Olika produktgrupper som prefabricering och betong-, stål- och glaskonstruktioner är tätt sammankopplade direkt från anbudsfasen till montering. Det gör att vi kan utbyta information mycket snabbare och därmed skapa bättre lösningar för kunden. Vi kan genomföra projekten både snabbare och mer effektivt,” berättar Neiburgs.

”Vi använder redan Tekla-modeller för alla våra projekt. Nu planerar vi att öka modellanvändningen på monteringsnivå,” avslutar Neiburgs.

Läs mer om UPB.

Utnyttjar du dina 3D-stålmodeller till fullo

Onödigt materialspill, dyrbart omarbete, frustration och låg produktivitet. Låter det bekant? Som tur är kan BIM hjälpa dig.

Tillverkning och montering inom stålkonstruktionsprojekt
Med Tekla ebook-serien kan du se hur 3D-modeller kan maximera fördelarna med BIM och ge smidigare arbetsflöde och lägre kostnader. I del 2 av serien kan du lära dig att optimera både tillverknings- och monteringsfasen.

BIM revolutionerar uppförandefasen
Det är ingen hemlighet att stålkonstruktionsprocessen ligger efter när det gäller modernisering på byggarbetsplatsen. Tekniken finns och den kan göra underverk. I del 3 av ebook-serien kan du lära dig hur arbetsplatsen kan dra nytta av BIM; Logistik- och uppförandefasen – maximera fördelarna med 3D-modeller inom ståltillverkning. 

Se även del 1 i ebook-serien; Design och konstruktion, varför alla konstruktionsprojekt inte är lönsamma.

Snabbare arbetsflöde för prefabricering: Använd konverterade IFC-objekt med verktygen för vägg- och golvlayouter

Med hjälp av referensmodeller från andra designområden inom prefabkonstruktioner och platsgjuten betong har arbetsflödena effektiviserats. De avancerade funktionerna hos verktygen för vägg- och golvlayouter kan nu användas med de objekt som har konverterats från arkitektens och ingenjörens IFC-modeller.

Designmodellerna kan enkelt anpassas och modifieras till prefabmodeller och verktyget kan användas i beräknings- och försäljningssyfte. Senare kan du fortsätta att arbeta med samma modeller och utveckla detaljnivån ytterligare med hjälp av de automatiska och intuitiva funktionerna i verktygen för vägg- och golvlayouter.

Kunder med ett giltigt underhållsavtal kan hämta programmet i Tekla Warehouse.

Tekla Structures-supportens öppettider i sommar

Tekla Structures-supporten kommer att hålla öppet hela sommaren, dock med varierande bemanning p.g.a. sommarsemestrar. Det går som vanligt bra att maila in ditt ärende på tekla.support.se@trimble.com så svarar vi så snart vi kan.

Vi vill från det svenska kontoret önska alla en skön sommar!

 

 

 

Presskontakter: