Tekla Nyheter för Bygg & Konstruktion, Sommar 2015

Verkar det osannolikt?

Flytande, organiska former av stål mitt i ett 600 år gammalt stadsområde. Flygplats med färdiga modeller som har en förväntad livslängd på 50 år eftersom informationen behövs för renoveringar runt år 2060. Att bära en enhet som visar en holografisk bild blandad med den befintliga strukturen hos en byggnad. Osannolikt? Nej. Detta är sommarutgåvan av Tekla Nyheter.

Vänliga hälsningar, redigerarteamet på Tekla News

Samsung C&T har förverkligat en till synes omöjlig byggnad med en fri form

Dongdaemun Design Plaza (DDP) är den senaste arkitekturikonen i Seoul, Sydkoreas huvudstad. Kulturcentret har utformats av den erkända arkitekten Zaha Hadid och det ligger i det 600 år gamla Dongdaemun-distriktet. Med sina futuristiska flytande linjer är DDP med sina 86 574 kvm världens största byggnad med fri form. DDP har inga pelare på insidan, så taket hålls uppe med hjälp av enorma takstolar.

Huvudentreprenören Samsung C&T stod inför ett antal utmaningar till följd av tighta deadlines och en snäv budget tillsammans med avancerad geometri. Under konstruktionsprocessen såg de att byggnaden inte gick att förverkliga med hjälp av 2D-teknik. Företaget bestämde sig för att använda BIM för att genomföra detta projekt och DDP blev den första byggnaden där Samsung C&T använde BIM för alla aspekter, i allt från markarbete, konstruktion och VVS till insidans ytor.

Det uppstod dock en del inkonsekvenser i data till följd av att man arbetade med 2D-ritningarna och 3D-modellerna separat. Samsung C&T vände sig till Tekla för att lösa avvikelserna och man uppnådde en i princip helt felfri modell på bara tre månader. När de väl hade kommit igång med BIM var det bara för teamet att fortsätta. De extraherade information för produktionsplanering och materiallistor, placerade ut kranarna och skapade monteringsritningar med Tekla. 

Det gamla Tekla Extranet stängs – välkommen till nya onlinetjänster

Tekla har arbetat med att förnya sina onlinetjänster och till följd av detta har vi öppnat de nya Tekla Discussion Forum, Warehouse, User Assistance och Downloads. De här nya tjänsterna innehåller nu information, nedladdningsbara filer och annat innehåll från vårt gamla Extranätet, som kommer att stängas i slutet av juni.

En påminnelse: du måste ha ett Tekla account om du vill använda Teklas onlinetjänster. Om du inte har ett Tekla-konto än kan du registrera dig.

 

Höstens kurser finns tillgängliga att boka nu

Har ni redan nu funderingar på att öka på kompetensen på ert företag när det kommer till Teklas programvaror så kan ni hitta höstens kursutbud här.

 

Det nya Tedds 2015 effektiviserar beräkningar och ökar produktiviteten

Tedds 2015, den nya versionen av konstruktionsprogramvaran för att automatisera upprepade bygg- och anläggningsberäkningar, effektiviserar beräkningar och ökar produktiviteten. Med hjälp av Tedds kan byggnadsingenjörer utnyttja ett helt automatiserat bibliotek med bygg- och anläggningsberäkningar enligt australiensiska, kanadensiska och amerikanska koder, brittiska standarder och Eurokoder.

Den nya versionen ger tillgång till alla designkoder. De nya funktionerna i Tedds 2015 möjliggör intuitiv utformning av stålbalkar enligt Eurokoder, granskning av flera belastningskombinationer samtidigt och ett enklare sätt att kombinera flera beräkningar i samma rapport. Beräkningarnas transparens ger bättre förutsättningar för konstruktionen och det hjälper ingenjörerna att skapa professionella och konsekventa projektdokument, inklusive noteringar och skisser. Tedds lades till efter Trimbles förvärv av CSC och är inbyggt i Teklas portfölj med programvara för arkitektur, ingenjörs- och konstruktionsbranschen.

StatusTool: Definiera och visualisera framsteg i prefabriceringsprojekt

Vid prefabtillverkning kan ineffektivitet i projektkoordinationen och övervakningsprocessen leda till onödigt spill och dyra överraskningar vid olika delar av processen. Eftersom projektets förlopp går att visualisera med en Tekla-modell kan varje projektdeltagare enkelt förstå situationen och det hjälper dem att planera sitt arbete.

Det var tidigare besvärligt och fanns risk för fel vid definiering av UDA, s.k. användarspecifika attribut i Tekla Structures och vid skapande av visualiseringsinställningar. Vi presenterar nu det nya programmet StatusTool som ska göra det mer användarvänligt att använda detta värdefulla element i modellbaserade arbetsflöden.

StatusTool är lätt att använda och förstå. Verktyget gör det mycket mer effektivt att definiera och visualisera statusen för modellobjekten och det hjälper personer som arbetar med design, produktion och på byggarbetsplatsen att övervaka och samordna framstegen på ett bättre sätt. 

PEMA-automatiserad svetsning integrerar med Tekla

Både tillverkning och svetsning är processer som kan dra nytta av exakt designinformation, som den som finns i Tekla-modellerna. PEMA, som arbetar med automatisering av svetsning och produktion, tillhandahåller nu programvarulösningar som kopplar designdata till produktionsutrustningen i fabriken.

Genom att använda befintlig data slipper man mänskliga fel som annars kan uppstå när data skrivs in manuellt i programvaran som styr produktionen. Det gör också att tillverkaren kan styra produktionsscheman och skapa rapporter på ett enkelt sätt. 

Med integreringen av Tekla och PEMA är det även möjligt att tillverka unika projektkomponenter med högsta tänkbara automatiseringsnivå, vilket sparar tid och förbättrar kvaliteten, särskilt för tillverkare och konstruktörer av offshore- och anläggningskonstruktion.

Trimble samarbetar med Microsoft för att skapa bärbar holografisk teknik för AEC

Trimble och Microsoft har påbörjat ett samarbete för att börja framställa Microsoft HoloLens, en bärbar holografisk teknik. Microsoft HoloLens ger en upplevelse med blandad verklighet för en mängd kommersiella och kundinriktade användningsområden. Trimble och Microsoft arbetar nu med att ta fram en ny generation med lösningar för att förbättra kvalitet, transparens och samarbete i hela DBO-livscykeln (Design-Build-Operate) för byggnader.

För AEC-marknaden kan HoloLens-enheten utöka interaktionen med 3D-modeller bortom gränserna för en 2D-datorskärm, vilket ger nya sätt för teamen att visualisera, dela idéer och hantera ändringar. Trimbles inledande forskning koncentrerar sig på integrering av HoloLens med SketchUp och Trimble Connect, samarbetsmiljön för design-, konstruktions- och byggnadsprojekt.

Gardemoen Terminal 2: Ett framtidssäkrat byggprojekt

The structural model of T2Ett renoveringsprojekt med över 100 entreprenörer kan vara något av en utmaning. Gardemoen Terminal 2 är ett sådant projekt som genomförs på en internationell flygplats i full drift i Oslo, Norge. I detta fall omfattar prioriteringarna för den ansvariga konstruktionsingenjören Aas-Jakobsen frågor som passagerarnas säkerhet, flygplatssäkerhet och normal verksamhet.

För Aas-Jakobsen har informationsrika byggnadsmodeller handlat om överlevnad i projektet. Avinor, flygplatsföretaget och slutkund, krävde modellering från entreprenörerna. BIM-teamet har över 100 referensmodeller, inklusive uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, elektricitet och bagagehantering.

Med Tekla-modeller kan Aas-Jakobsen visualisera armering, extrahera dokumentation och skapa scheman. Dessutom har modellinformationen använts för att producera armeringsjärn efter skapande av en applikation med Tekla Open API.

Eftersom flygplatsen kommer att behöva renoveras regelbundet kommer dessa modeller även att användas i framtiden för att ge exakt information om de befintliga byggnaderna. Byggnadsinformationen kommer att vara en tillgång för flygplatsföretaget Avinor långt efter att Aas-Jakobsen har gått vidare till nya projekt.

Utbildning för Tekla Structural Designer har börjat

De allra första utbildningsstillfällena med kunder som lärt sig Tekla Structural Designer (TSD) under flertalet praktiska workshops i Singapore och Malaysia är avslutade. Det verkade ha varit roliga evenemang. Vi har även fått rapporter om att de var populära!  

Presskontakter: