Integra bygger kontorsfastighet med BIM-teknik

Integra projekterar just nu ett nytt spännande kontorshus i Ulriksdal utanför Stockholm. Byggherre är PEAB och beställare och stomentreprenör, Strängbetong och Integras uppdrag omfattar hela den prefabricerade stommen utom de centrala bärlinorna som består av stålbalkar. Husets prefabricerade stomme har helt och hållet projekteras i 3D med verktyget Tekla Structures.

– Vi valde att arbeta i Tekla Structures främst på grund av att programvaran är enastående avseende tillverkningsritningar och när det gäller att projektera prefab-betong. Tekla Structures erbjuder en trevlig arbetsmiljö för projektören, lätt att se om saker och ting krockar samt att allt flyter på när man arbetar i modellen, säger Olof Karlberg, uppdragsansvarig på Integra Engineering AB.

Stommen
Stommen till det nya kontorshuset består av Sandwich-fasader, håldäck, betongpelare och ett trapphus med prefab-betongväggar och stålbalkar. Sandwich-fasaderna består i sin tur av matrisgjutna element av vitbetong med frilagda ytor som ger huset en egen karaktär.

Den största utmaningen har varit att få ordning på fasadelementen då de är många till antalet och har en komplex geometri. Integra valde därför att ta fram egentillverkade komponenter i Tekla Structures som gör att det blir mindre energikrävande vid justering av små saker som exempelvis lutningar på förtjockningar etc. för att tillfredsställa fabrikerna. Fasaderna är av typ sandwich där ytterskivan har förtjockningar och även frilagda ytor. Arkitekten har jobbat mycket med att ”trolla” bort fogarna (se bild på fasad).

Fördelen med BIM i material som betong
Utifrån en BIM-modell får projektören mycket information gratis, så som vikter, volymer m.m. Felen minimeras i en 3D-miljö där projektören kan vända och vrida på knutpunkter på ett smidigt sätt. I framtiden kommer Integra också ha en stor hävarm i att stora beställare som Strängbetong utvecklar sina system så att det är möjligt att läsa in data direkt från Tekla-modellen och rakt in i deras system.

Integra har projekterat prefabstommen åt Strängbetong samt ritat alla element och gods i Tekla. Utöver detta har de även gjort alla montageritningar. Integra exporterar sedan ut IFC-modeller till övriga discipliner. Projekt- och projekteringsledarna på Strängbetong använder sedan Tekla BIMsight för att samordna modellen.

Smarta lösningar och anpassning
Genom att ta fram egentillverkade komponenter i programvaran har Integra skapat fullständig kontroll på vad just dessa komponenter innebär och på så vis sparar man tid i samband med eventuella geometriska förändringar. Dessa ändras då snabbt och enkelt i komponentläge och slår då igenom i modellen.

Det nya kontorshuset i Ulriksdal i Solna utanför Stockholm väntas står klart under 2016. Det kommer då att rymma cirka 8000 kvm kontorsyta, samt gym och restaurang i entréplan. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Kihlén, Senior Consultant, Tekla Sverige; tel. +46 21-109 646, e-mail: niklas.kihlen@tekla.com
Olof Karlberg, projektör, Integra Engineering AB, tel. +46 10-102 51 99, e-mail: olof.karlberg@integra.se

 

Om Tekla
Med sin programvara driver Tekla Corporation på utvecklingen av digitala informationsmodeller och bidrar med ökade konkurrensfördelar för energi- infrastruktur- och byggindustrin. Företaget grundades redan 1966 och har idag kunder i över 100 länder, kontor i 20 länder och ett världsomspännande partnernätverk. Tekla förvärvades av Trimble Navigation Ltd. 2011. Tekla är en del av Trimble Buildings, en grupp formerad av Trimble 2012 för att erbjuda hårdvara, mjukvara och tjänster för strömmande samarbete genom hela (DBO; Design-Build-Operate) livscykeln av byggandet.

Tekla BIM
Med en ambition att mångfaldiga sina kunders potential att tänka och prestera stort, delger Tekla en korrekt, detaljerad och informationsrik programvarumiljö för 3D-modellbaserad konstruktion (BIM; Byggnadsinformationsmodellering) som kan delas av entreprenörer, konstruktörer och tillverkare för stål, betong och trä. De mycket detaljerade och verklighetstrogna konstruktionsmodellerna som skapas, kombineras och distribueras med Tekla Structures möjliggör bästa tänkbara byggförutsättningar och produktionskontroll. Att centralisera byggnadsinformation i modellen möjliggör mer samkörd och integrerad projektledning och leverans. Detta innebär ökad produktivitet och eliminering av avfall, vilket gör konstruktioner och byggnader mer hållbara.

Läs mer på www.tekla.com, www.teklastructures.com och www.teklabimsight.com 

Trimble
Trimble tillhandahåller teknologi för att göra mobila arbetstagare i företag och myndigheter betydligt mer produktiva. Lösningar används främst i applikationer som kräver position eller plats - inklusive mätning, konstruktion, jordbruk, flotta och kapitalförvaltning, allmän säkerhet och kartläggning. Förutom att utnyttja positioneringsteknik, såsom GPS, laser och optik, kan Trimbles lösningar inkludera programvaruinnehåll specifikt för användarens behov. Trådlös teknik används för att leverera lösningen till användaren och för att säkerställa en tät koppling mellan fältet, tillbaka till kontoret. Trimble grundades 1978, och har sitt huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien. www.trimble.com

Presskontakter: