Information om hur Trimble hanterar situationen med Coronaviruset, COVID-19

Kära kunder och anställda!

Vi är alla förståeligt bekymrade över omständigheterna kring den snabba spridningen av COVID-19 och dess potentiella fara för din egen, dina vänners och din familjs hälsa - men också hur det kommer att påverka näringslivet och den globala ekonomin.

Vi på Trimble har - som er alla - observerat myndigheternas råd och genomfört förändringar för att minska våra anställdas och våra kunders exponering för viruset. Samtidigt jobbar vi hårt med att behålla standarden på våra tjänster. 

Trimble har länge arbetat för en digital omvandling, med syfte att minska resor och behovet av fysiska möten, som en del av vår företagsutveckling. Detta för att bidra till en mer hållbar framtid för branschen och för våra kunder, samtidigt som vi ökar vårt engagemang tillsammans med er. Till exempel arbetar vi nu för att ta fram fler webbaserade informationssessioner och webbseminarier samt fortsätter vårt arbete för att kunna släppa fler Tekla-utbildningar online.

Med den teknologi för skärmdelning och webbmöten som redan används, så är vi övertygade om att vi kan upprätthålla en bra servicenivå och en bra tillgänglighet, även utan direkta fysiska möten. Hur vi kan stödja dig och ditt företag under den rådande situationen i ett eventuellt distansarbete och därmed förhoppningsvis minska påverkan på er verksamhet, har vi samlat information om på denna sida. Kontakta oss gärna om ni behöver mer information om dessa lösningar.

Vi vill med detta meddelande tala om för dig att vi delar samma oro som du säkert gör, att vi bryr oss och att vi fortsättningsvis är redo att arbeta tillsammans med dig. Tveka inte att kontakta din lokala support, din säljansvarig eller någon av oss på våra svenska kontor.

Vår lokala support har öppet som vanligt och ni kan både maila in era ärenden på: tekla.support.se@trimble.com eller ringa oss på tel: 021-10 96 69