Gamla betongsilos blir till läckert kontor med hjälp av 3D teknik

I Köpenhamn har två gamla och slitna betongsilos omvandlats till moderna och spektakulära kontorsbyggnader med hjälp av Teklas programvara, Tekla Structures. Byggnaderna som kallas Portland Towers är en fröjd för ögat och ett nytt landmärke i Köpenhamn.

De två silosarna byggdes redan 1979 för lagring av cement och har med sin höjd på 54 meter sedan dess varit den högsta byggnaden i norra hamnen i Köpenhamn. De runda silosarna som ursprungligen byggdes i rå betong är idag helt ombyggda. Kontoren med glasfasader som monterats på utsidan av de råa betongsilosarna hänger 24 meter över kajen. Tornen har också vuxit sig till en höjd av 59 meter efter ombyggnaden. Portland Towers består av sju uppdelade kontorsutrymmen från 550 till 6500 m². Från Portland Towers har besökaren en 360 graders vy över den vackra staden Köpenhamn och Öresund. Högst upp i tornen finns även en stor panoramaterrass.

En krokig start
Betongsilosarna som stått på hamnkajen sedan 1979, har kombineras med nybyggnation som består av moderna kontorslokaler monterade på utsidan av betongen. Denna konstruktion innebar en hel del byggtekniska utmaningar. Utvecklarna - NCC och Rambøll, som har varit ansvariga för all teknisk planering av konstruktionerna, beslutade att använda byggnadsinformationsmodellering (BIM) med Tekla Structures för att göra konstruktionen och planeringen så smidig som möjligt. En av fördelarna med att använda BIM var att Rambøll kunde ligga ett steg före de utmaningar som uppstod när planeringen för tillverkningen börjat.

– Geometrin i de befintliga silosarna matchade inte helt de gamla ritningarna. Exempelvis var en av silosarna krokig, även om kontorets fasad naturligtvis måsta vara rak. Vi använde Tekla Structures för att få en 3D överblick i skärningspunkten mellan de sneda balkarna. Dessutom var en exakt modellering av den krokiga silon det som krävdes för att få exakta koordinater för att skära hål i de befintliga betongväggarna så att dörröppningarna matchar arkitektens ritningar, säger Henrik Kortermann, Senior Consultant på Rambøll Danmark.

Undvika förseningar på plats
Genom att använda Tekla Structures under hela processen, hade Rambøll möjlighet att ge stålentreprenören konkreta och helt exakta mått för tillverkningen av elementen till konstruktionen.

– Genom att använda BIM, kunde betongelementtillverkaren producera exakta betongelement för alla bjälklag. Den krokiga formen på en ena silon innebar att elementen var tvungna att produceras i olika längder och med sneda avskärningar. Tack vare 3D-modellering, fick prefabfabriken exakta mått och behövde därmed inte göra om felaktiga element eller göra tidskrävande justeringar på plats. Detsamma gällde produktionen av stålbalkar för stålentreprenören som också måste tillverkas i olika längder och med sneda avskärningar, säger Kortermann och fortsätter att förklara att den fullständiga BIM-modellen också gav andra fördelar.

Enligt Kortermann, är en av de största fördelarna med BIM hur det möjliggör för olika projektdeltagare/projektparter att dela information och visualisera utvecklingen av byggandet ur deras synvinkel.

Fakta
Portland Towers är ett NCC Company House.

Utvecklare: NCC
Ingenjörsplanering och konsultingenjör: Rambøll Danmark
Area: Kontor från 550 till 6500 m²
Höjd: 59 meter
Byggt: 1979/2013

Portland Towers ligger i Århusgade kvarteret, vilket är Köpenhamns nya och hållbart byggda del med plats för 350 000 m² golvyta för en blandning av bostäder och företag, vilken kan husera 6000-7000 arbetsplatser och bostäder för 3000 invånare. Det nya området öppnades officiellt i augusti förra året.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Kihlén, Senior Consultant Tekla Sverige; tel. +46 21-109 646, e-mail: niklas.kihlen@tekla.com

 

Om Tekla
Med sin programvara driver Tekla Corporation på utvecklingen av digitala informationsmodeller och bidrar med ökade konkurrensfördelar för energi- infrastruktur- och byggindustrin. Företaget grundades redan 1966 och har idag kunder i över 100 länder, kontor i 20 länder och ett världsomspännande partnernätverk. Tekla förvärvades av Trimble Navigation Ltd. 2011. Tekla är en del av Trimble Buildings, en grupp formerad av Trimble 2012 för att erbjuda hårdvara, mjukvara och tjänster för strömmande samarbete genom hela (DBO; Design-Build-Operate) livscykeln av byggandet.

Tekla BIM
Med en ambition att mångfaldiga sina kunders potential att tänka och prestera stort, delger Tekla en korrekt, detaljerad och informationsrik programvarumiljö för 3D-modellbaserad konstruktion (BIM; Byggnadsinformationsmodellering) som kan delas av entreprenörer, konstruktörer och tillverkare för stål, betong och trä. De mycket detaljerade och verklighetstrogna konstruktionsmodellerna som skapas, kombineras och distribueras med Tekla Structures möjliggör bästa tänkbara byggförutsättningar och produktionskontroll. Att centralisera byggnadsinformation i modellen möjliggör mer samkörd och integrerad projektledning och leverans. Detta innebär ökad produktivitet och eliminering av avfall, vilket gör konstruktioner och byggnader mer hållbara.

Läs mer på www.tekla.com, www.teklastructures.com och www.teklabimsight.com 

Trimble
Trimble tillhandahåller teknologi för att göra mobila arbetstagare i företag och myndigheter betydligt mer produktiva. Lösningar används främst i applikationer som kräver position eller plats - inklusive mätning, konstruktion, jordbruk, flotta och kapitalförvaltning, allmän säkerhet och kartläggning. Förutom att utnyttja positioneringsteknik, såsom GPS, laser och optik, kan Trimbles lösningar inkludera programvaruinnehåll specifikt för användarens behov. Trådlös teknik används för att leverera lösningen till användaren och för att säkerställa en tät koppling mellan fältet, tillbaka till kontoret. Trimble grundades 1978, och har sitt huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien. www.trimble.com

Presskontakter: