Framgångsrik implementation av Trimble NIS på Finlands största företag för eldistribution

Driftsättningsprojektet av nätverksinformationssystemet Trimble NIS har på Caruna slutförts framgångsrikt i sin helhet. Leveransprojektet inleddes i juni 2014 och slutfördes åtta månader senare i februari 2015 helt enligt tidsplanen.

I och med leveransen utökade man Trimbles tidigare levererade programvarulösning för långtidsplanering av elnätet. I fortsättningen är Trimble NIS Carunas huvudsystem för planering och underhåll av nätet. I leveransen ingick även applikationer för att administrera Carunas investeringsprogram samt planera, följa upp och analysera enskilda investeringsprojekt.

– Genom att investera i elnätet och satsa på underhållet säkerställer vi de kriterier på leveranssäkerhet som elmarknadslagen förutsätter även under svåra väderleksförhållanden, konstaterar utvecklingsdirektör Sauli Antila på Caruna.

– Vi ser driftsättningen av det nya nätverksinformationssystemet som ett utvecklingsprojekt för affärsverksamheten, inte som ett IT-projekt. Med en snabb driftsättningstidsplan för nätverksinformationssystemet lyckades vi effektivisera egendomsförvaltningen och få ett så snabbt utnyttjande av de planerade investeringarna som möjligt, fortsätter Antila.

Driftsättningen av det nya nätverksinformationssystemet prioriterades högt på Caruna.

– Nyckelfaktorer som gjorde att projektet kunde genomföras inom de budgeterade kostnaderna och i fas med en mycket snäv tidsplan var Trimbles färdiga applikationer och båda parters starka engagemang för leveransplanen, berättar IT Development Manager Mikael Mickelsson på Caruna.

– Med beaktande av leveransomfattningen och tidsplanen har detta driftsättningsprojekt varit unikt. Detta är tack vare alla de personer som deltagit i projektet i båda organisationerna, konstaterar Regional Sales Manager Jukka Leppänen på Trimble.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jukka Leppänen
Regional Sales Manager EMEA, Electric & Gas
Trimble Energy & Public Administration
tfn +358 40 518 8016
fornamn.efternamn@trimble.com


Sauli Antila
Head of Network Development
Caruna
tfn +358 040 658 9708 
fornamn.efternamn@caruna.fi

 

Distribution: Teklas webbplats