En korg gav inspirationen till den utmanande konstruktionen av New Arena Amazônia (Amazon-arenan)

Effektiv lösning som ger fotbollspubliken både sittplatser och skugga

 

Genom att använda Teklas BIM-programvara, på ett smart sätt har Martifer Construções ökat produktiviteten med 20% och effektiviteten med 30% och dessutom lyckats klara de snäva tidsramarna vid byggnationen av Arena Amazônia i brasilianska Manaus. Denna arena är bara en av de 10 brazilianska fotbollsarenor i värdsklass som är modellerade med Tekla.

Arena Amazônia har platser för 44 500 fotbollssupportrar under sommarens VM-slutspel. Amazonas som flyter runt Manaus och halmkorgar från den inhemska befolkningen gav inspiration till tyska Gerkan, Marg und Partner (GMP) att skapa arkitekturen till projektet som Martifer Construções framgångsrikt byggde.

Martifer Construções tog hjälp av Teklas programvara  för att bygga den innovativa stålkonstruktionen. I Tekla Structures fann Martifer allt som krävdes för uppgiften och man kunde både administrera delar och garantera att projektet blev klart inom den snäva tidsramen.

Vridna konstruktioner

En stålkonstruktion omsluter stadion och bildar därigenom taket på 23 000 kvadratmeter. Hela anläggningen är gjord av 7 000 ton stål. Den bärande konstruktionen och stödkonstruktionen består av vinkeljärn och H-profiler samt stålplåtar som höjer sig upp till 31 meter ovanför marken. Planen är omringad av strålkonstruktionen som är överdragen med ett genomskinligt lager av vit PTFE-membran, vilket hjälper till att sänka temperaturen inne i stadion. Vid Martifer arbetade 50 personer med designen, modellbyggande och konstruktionsberäkningar och cirka 520 arbetade på byggplatsen i Arena Amazônia.

Det var en utmaning att tillverka de vridna och böjda balkarna som krävde exakt inpassning. För att kunna hantera förmontering och montering, spåra delar under tillverkning och logistik kombinerade Martifer både sitt eget program och Teklas programvara för att för att säkerställa att både planeringen och kontrollen fortskred som de önskade.

Samarbete ger effektivitet

Våra samarbetspartners använder Teklas lösningar och vi delar information med varandra. Tekla har använts i koordineringen av projektet för att svara på frågor och vägleda montaget på byggplatsen” säger Martifers modellhanteringsgrupp.

Martifer har använt Tekla i 14 år och de litade på att programmet skulle klara de olika faserna inom tillverkningen. De byggde modellen i 3D och tog fram 2D-ritningar plus CNC och listor över delar. Därtill skapade de specifika filer för att kontrollera balkarnas mått samt geometriska koordinater för kapad del, montagedel och slutlig etappvis monterad del – med överhöjt, partiellt och slutligt belastade. De använde även Tekla till att skapa balkarnas form och därefter utvärdera dem.

Genom att Martifer utnyttjade möjligheten till flera användare av Teklas programvara kunde de öka effektiviteten med 30%.

Vi måste betona att vi uppnådde en produktivitetsökning på 20% genom att använda Tekla Structures Open API™ med kapacitet för att ta fram skräddarsydda rapporter och mallar. Programmet gav oss många fördelar, både att vi sparade mycket tid och därtill enkelt kunde ändra i Tekla-modellerna alltefter de förändringar som alltid uppstår i projekt av den här storleken” säger Martifers modellhanteringsgrupp.

Martifer startade arbetet i november 2012 och arenan invigdes i mars 2014. Efter VM kommer den att kunna användas till konserter och andra event.  

Nio andra brazilianska fotbollsarenor modellerade med Tekla

Arena Amazônia är bara en av de 10 fotbollsstadion i Brasilien där man har använt Tekla för byggnadsinformationsmodellering (BIM).

För att modellera, tillverka och montera den nya stålkonstruktionen till Arena da Baixada i Curitiba, Brazilien, valde Brafer Construções Metálicas S/A Tekla. Den renoverade och expanderade arenan står värd för fyra fotbollsmatcher sommaren 2014. Med 41 000 sittplatser möter arenan nu internationella standarder när det kommer till kvalitet, komfort och säkerhet.

Utmaningarna i projektet inkluderar förutom den tighta tidsplanen också den 200 meter långa takkonstruktionen. Brafer använde 4 500 ton stål till taket, vilket har 10 meter höga och 4,5 meter breda fackverk som spänner över hela arenans bredd. För att komma runt utmaningarna förlitade sig Brafer på Teklas programvara, som möjliggjorde snabb modellering och detaljering av stålstommen och därigenom kunde de spara tid och följaktligen också pengar. Dessutom använde Brafer Tekla BIMsight för att dela information och integrera hela produktion- och monteringsprocessen.

Se videon

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Risto Räty, vice VD på Tekla Building & Construction, tel. +358 30 661 1781, risto.raty@tekla.com

 

Bilder som kan användas i media

Bilder som kan användas i media finns på Tekla Image Bank

OBS! Följande bildtext ska användas i samband med användning av bilderna  "Copyright © 2014 Tekla".
Bilderna är endast avsedda för att användas i media och får inte på något sätt ändras.

Presskontakter: