Tekla Användarträff för Energi, VA och Fibernät 2014

Nu har det blivit dags att anmäla sig till 2014 års Tekla användarträff för infrastruktur - och energibranschen som i år anordnas tillsammans med Skaraborgs NIS på Lundsbrunns kurort utanför Götene den 14-15 maj.

På samma sätt som under 2013 års Användarträff kommer den att rikta sig till alla som använder Tekla inom Energi, VA och Fibernät. Detta omfattar programprodukterna Tekla NIS Energy, Tekla NIS Water samt Tekla Communication Networks.

Programmet är indelat i gemensamma sessioner för alla branscher och i parallella sessioner riktade till olika branscher och funktioner. På så sätt hittar alla ett intressant innehåll för dagarna.

Användarträffen kommer att hållas på Lundsbrunn kurort i närheten av Götene.

Precis som tidigare år sker anmälan via webben. Du kan anmäla dig här.

Program
Programmet för årets användarträff kan du ladda ner här: program_anvandartraffen_2014.pdf
Programmet består av gemensamma presentationer och av parallella sessioner för de olika verksamhetsområdena.
(uppdaterat 2014-05-09)

Har du praktiska frågor kring arrangemanget, vänligen kontakta Peter Lindmark på 021-109 591 eller via mail peter.lindmark (at) tekla.com

Har du frågor gällande din anmälan eller frågor kring faktureringen, vänligen kontakta Carolin Tinti på 021-109 665 eller via mail caroline.tinti (at) tekla.com

Logi
Lundsbrunn kurort

Deltagaravgift
Efter uppföljningen av föregående års användarträff har vi detta år satt ett lägre pris vid tidig anmälan och ett högre vid senare anmälan.

Avgift/person:

Anmälan innan 31 mars Anmälan 1 april - 20 april
Deltagaravgift utan logi 3600:- 4400:-
Deltagaravgift inkl. logi i enkelrum 13-15 maj 5300:- 6100:-
Deltagaravgift inkl. logi i dubbelrum 13-15 maj 5000:- 5800:-
Deltagaravgift inkl. logi i enkelrum 14-15 maj 4300:- 5100:-
Deltagaravgift inkl. logi i dubbelrum 14-15 maj 4100:- 4900:-

 

Samtliga angivna priser är exkl. moms. I deltagaravgiften ingår förutom deltagande på föreläsningar även samtliga måltider och kvällsaktivitet den 14 maj samt vald logi.

Villkor för avbokning
Om anmält deltagande avbokas mindre än 30 dagar (från och med den 14 april) före användarträffen faktureras 50% av deltagaravgiften.

Om anmält deltagande avbokas mindre än 14 dagar (från och med den 1 maj) före användarträffen faktureras 100% av deltagaravgiften.

Datum: 
onsdag, maj 14, 2014 - 08:00 - torsdag, maj 15, 2014 - 13:30
Plats: 
Lundsbrunns Kurort
533 72 Lundsbrunn
Sweden