Modellera för konstruktion, inte bara för ritningar

Byggbarhet handlar om att i förväg säkerställa att en byggnad eller konstruktion kan byggas på ett effektivt sätt, både vad gäller tid och pengar. Byggnadsinformationsmodellering, när den utvecklas och är noggrann, kan branschen uppnå effektivitet med informationsrika, verklighetstrogna modeller och hitta möjliga problem innan man påbörjar arbetet på plats och använder eller kasserar verkligt material. Verklighetstrogna modeller minimerar kostsamma överraskningar och bereder vägen för mer lönsamma projekt.

Om frågan är "Vad är BIM?", bör byggbarhet vara en del av svaret. Hos Tekla är byggbarhet grunden i utvecklingen av BIM-programvaran. Vi skapar vår programvara så att den uppfyller behoven i branschen, genom att poängtera hur viktigt I:et i BIM är – för ju mer information en modell innehåller desto fördelaktigare är den för alla projektdeltagare.

Byggbarhet varje dag

Byggbarhet är en praktisk, vardaglig fråga för byggare. Eftersom byggandet är en process vill vi att vår programvara stödjer hela arbetsflödet, även de oundvikliga ändringarna. Precis som byggnader består av olika material ska även programvaran kunna hantera dessa.

Byggbara, verklighetstrogna modeller ger branschen möjlighet att fatta välgrundade beslut tidigt i processen. Tekla Structures är till för att skapa, kombinera och distribuera noggrant utvecklat, korrekta och informationsrika konstruktionsmodellermodeller oavsett material. Informationen är korrekt och omfattande eftersom den ackumuleras, allt som matas in i början av processen är kvar där till slutet. Byggarna kan hantera ändringar och undvika fel, hitta kollisioner och producera bättre kvalitet med mindre spill.

Större, bättre, billigare, snabbare – nu

Aktuella byggtrender främjar byggbarheten. Eftersom trenden går mot allt mer komplicerad arkitektur måste konstruktörer och byggare hitta ännu mer innovativa lösningar och sedan förverkliga dessa. Behovet av att bygga framgångsrikt och säkert är anledningen till varför korrekt information är nödvändig redan i designfasen.

Att sänka kostnaderna är alltid aktuellt. Med byggbara modeller kan man bygga billigare, bättre och snabbare. Processer kan planeras och schemaläggas och möjliga missöden i designfasen kan upptäckas innan byggandet påbörjas. Detta leder till att färre plötsliga problem måste lösas på plats.

Byggande på annan plats är en annan trend som gör att det är viktigt med korrekt information. Det blir allt vanligare i takt med att branschen vill spara mer och automatiseringen ökar. Allt större enheter, som ståltaksenheter och fabrikstillverkade badrum, anländer monteringsfärdiga till byggarbetsplatsen för att installeras precis i tid. Naturligtvis behöver alla sådana enheter passa exakt och levereras i tid samt att en stor mängd ändrad information måste nå ut till dem som arbetar med projektet. Denna process kräver definitivt korrekt, verklighetstrogen och uppdaterad information som är enkel att hitta – precis som byggbara modeller. 

  

Eastman Georgia Tech - SWE - byggnader ej ritningar

Vi har sett fall där kostnaderna har minskats med 50 procent genom att BIM har använts. Att lösa byggbarhetsproblem innan byggandet påbörjas leder alltid till färre fel.
Charles Eastman
Professor
Georgia Tech College of Architecture