Licensefterlevnad

Trimble Solutions Corporation, som står bakom Teklas programvara, arbetar hårt för att skydda programvaruanvändarnas rättigheter, sina rättigheter och programvaruleverantörernas rättigheter.

Vi samarbetar nära med partners för att skapa ett internationellt nätverk så att vi bättre kan skydda våra kunders investeringar genom att säkerställa rättvis konkurrens och utbilda branschen om vikten av att använda lagliga versioner av programvaruprodukter.

Trimble Solutions Corporation är medlem mot piratkopiering i Business Software Alliance (BSA). Vi har ett nära samarbete med BSA för att lära branschen mer om vikten av att använda lagliga versioner av våra produkter. www.bsa.org

Globalt samarbetar Trimble Solutions Corporation med ITCA, som är ett företag som fungerar som betrodd tredje part för att göra det enklare för programvaruleverantörer och deras kunder att hantera frågorna kring licensiering av programvara. www.itca.com

Licensefterlevnad innebär att använda programvaran i enlighet med villkoren i licensavtalet för programvara.

Piratkopiering av programvara innebär stöld av programvaruföretags immateriella rättigheter. 

Missbruk av licensavtalet för Tekla Structures kan leda till:

  • Säkerhetsrisker för företag på grund av spionprogram och virus som kan finnas i knäckta versioner
  • Juridisk risk för företag och ägare med avseende på civilrättsliga eller till och med brottsliga åtal
    • I vissa länder betraktas mottagande av modeller som skapats med hjälp av ej licensierade underleverantörer som att ta emot stöldgods
  • Minskade resurser för forskning och utveckling
  • Försvagning av licensierade kunders konkurrenskraft

Om du misstänker användande av olaglig programvara kan du rapportera detta till oss konfidentiellt via detta webbformulär. Genom att rapportera obehörigt användande bidrar du till att skydda legetimt företagande och den fortsatta utvecklingen av en förstklassig produkt.

Om du misstänker att din programvara är en olaglig kopia, kontakta ditt lokala Teklakontor eller auktoriserad återförsäljare för att diskutera dina frågor.

Om du vill vara säker på att din blivande underleverantör är en licensierad Tekla Structureskund, hjälper vi dig gärna att kontrollera deras licensstatus, via detta webbformulär.

F. Var kan jag köpa licenser för äkta Tekla Structures-programvara?
S. Endast Teklas kontor och återförsäljare är behöriga att sälja Tekla Structures. Du hittar en lista över Teklas behöriga kontor och återförsäljare här.

F. Efter att ha köpt Teklas programvara, har kunden full äganderätt till denna?
S. Individer och företag äger inte programvaran de köper, utan de hyr rätten att använda den. Användningsnivån beror på licensavtalen.

F. Vi har köpt en licens för vårt företag, men får alla använda den?
S. Ja, alla inom företaget och landet som programvaran köptes för får använda den. Den kan installeras på flera datorer, men antalet användare som får arbeta med den samtidigt avgörs av hur många licenser företaget har köpt.

F. Kan vårt kontor i ett annat land använda licens(er) som vi har köpt?
S. Ja, förutsatt att ni har köpt en företagslicens. Det är inte tillåtet att använda en inhemsk licens utanför den region som den har registrerats för.

F. Får jag sälja eller överlåta min licens för Tekla Structures?
S. Nej. Utan föregående skriftligt tillstånd från Tekla är det inte tillåtet att sälja, låna ut eller överlåta licenser för Tekla Structures till någon annan person eller något annat företag än det som programvaran ursprungligen licensierades till.

F. Kan jag köpa en licensierad kopia av Tekla Structures från ett företag som inte längre har behov av den?
S. Teklas programvarulicenser säljs alltid för köparens specifika bruk och kan inte säljas, lånas ut eller överlåtas. Tekla Structures kan endast licensieras från Teklas kontor och behöriga återförsäljare.

F. Kan en utbildningslicens användas kommersiellt eller för utbildning?
S. Utbildningslicenser får inte användas i några vinstdrivande situationer, inklusive kommersiellt bruk eller kommersiell utbildning.

F. Vad ska jag göra om jag misstänker att min programvara är en olaglig kopia?
S. Kontakta ett lokalt Tekla-kontor eller en behörig återförsäljare för att diskutera dina frågor.

F. Hur gör jag för att rapportera misstänkt olaglig programvara och varför bör jag göra det?
S. Du kan kontakta oss konfidentiellt via webbformuläret om du vill rapportera missbruk. Genom att rapportera missbruk hjälper du till att skydda ärliga företag och fortsatt utveckling av produkten med hög kvalitet.

F. Vilka är de möjliga konsekvenserna av att inte följa licensavtalen?
S. Brott mot licensavtal kan ge konsekvenser av olika allvarlighetsgrad. Om piratkopierad programvara används är risken för att företagsnätverket utsätts för spionprogram, virus och andra skadliga program mycket stor. Andra brott mot licensavtal kan leda till böter och skadestånd, rättstvister och därmed tillhörande kostnader, förlust av gott rykte och uppdrag, återtagande av befintliga licenser eller till och med åtal för brott i extrema fall.