BIM-programvara för tillverkare av prefabricerad betong

Det modellbaserade arbetsflödet i Tekla-programvaran minimerar dyra överraskningar och spill, förbättrar effektiviteten och kvaliteten samt säkerställer att rätt delar levereras utan fel till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Med Tekla kan du arbeta med alla typer av konstruktioner oavsett material, storlek och komplexitet. Eftersom modellen är integrerad med tillverknings- och projektledningsinformation kan du effektivisera hela prefabriceringsflödet från offert till leverans. Tekla möjliggör noggranna beräkningar, vilket gör det lättare att vinna fler upphandlingar och öka lönsamheten. Du kan projektera alla typer av konstruktioner av prefabricerad betong, förbättra dokumentframställningen, planera och styra tillverkningen samt upptäcka eventuella problem med den byggbara modellen.

Programvaran har gränssnitt mot produktionsledningssystem (ERP) och tillverkningsmaskiner (CAD-CAM) för prefabricering och armering. Med hjälp av de informationsrika modellerna kan du samordna konstruktionsarbetet och tillverkningen med arbetet på byggarbetsplatsen och se till att leveranserna kommer på utsatt tid.

   

Med Tekla kan du

  • Minska spill och totalkostnaden
  • Göra noggranna beräkningar och hantera risker på offertstadiet
  • Undvika projekterings- och tillverkningsfel och minimera behovet av omarbeten
  • Samordna processen med tillverkningsmaskinerna, överföra information på ett effektivt sätt och undvika fel som beror på den mänskliga faktorn
  • Förbättra kommunikationen och projektsamordningen med hjälp av modellen