Beräkning

Med ett modellbaserat arbetssätt får du hjälp att hantera risk, vinna fler anbud och öka lönsamheten

Med Tekla Structures kan du snabbt skapa skissmodeller och generera rätt kvantiteter för beräkning och anbud. Visualiserad konstruktion ger en mer informativ och professionell presentation redan i anbudsfasen som gör det enklare för dina kunder att förstå hela projektet bättre. För dig är detta ett kraftfullt säljverktyg som hjälper dig att vinna fler projekt.

Med en preliminär modell kan du hämta materiallistor för att göra kostnadsberäkningar och hitta en alternativ lösning i ett tidigt skede av processen. Ett modellbaserat arbetssätt hjälper dig att se till att projektet kan slutföras effektivt både tids-, kostnads- och säkerhetsmässigt.

Ett modellbaserat arbetssätt hjälper dig att se till att projektet kan slutföras effektivt både tids-, kostnads- och säkerhetsmässigt. Du kan enkelt dela modellen och dokumentation med alla berörda parter som använder Trimble Connect.

 

Huvudsakliga fördelar:

Skapa realistiska anbud och kostnadsförslag

 • Undersök alternativa konstruktionslösningar med snabb och intelligent modellering.
 • Skapa kostnadsförslag genom att ta fram materiallistor från modellen.
 • Säkerställ byggbarhet genom att upptäcka potentiella problem i ett tidigt skede av processen.

 

 

 

Effektiv referenshantering och analys

 • Importera referensdata från arkitekten och andra konstruktionsreferenser och hantera dem med Tekla Structures.
 • Exportera Tekla-modellerna till programvara för strukturanalys och få en snabbare analys.
 • Utbyt data med programvarulösningar för beräkning.

 

 

Kommunicera ditt stålkoncept

 • Presentera fördelarna med din lösning genom att skapa säljpresentationer av hög kvalitet med kraftfulla 3D-visualiseringar och animationer.
 • Extrahera tillhörande ritningar direkt från modellen.

 

 

Med Tekla kan du:

 • Göra noggranna beräkningar av projektets kostnad och tidsåtgång med en preliminär modell
 • Hitta alternativa lösningar
 • Säkerställa byggbarhet och upptäcka potentiella problem tidigt
 • Presentera ditt anbud tydligt och visuellt