Modellera alla offshoreprojekt för ökad effektivitet

Spara tid och pengar med snabbare design och projektering och exakta ritningar samt undvik kollisioner vid montering och automatisering.

Med Teklas programvara kan du öka produktiviteten tack vare kortare modelleringstid och högre grad av automatisering i tillverkningen. Du kan enkelt koppla ihop modellen med maskiner och projekthantering eftersom dina Tekla-modeller representerar en korrekt, detaljerad konstruktion, precis som när den är byggd.

Programvaran hanterar alla strukturer, även de största. Allting som behövs i ett offshoreprojekt ingår i en Tekla-modell: 4D-visualisering, rör, svetsar och skruvar, strukturens vikt och placering av tyngdpunkten, hållbarhet och eventuellt avslutande av drift.

Med Tekla kan du identifiera och åtgärda eventuella konflikter med processutrustningen, kablar och åtkomstvägar. Att åtgärda konflikter redan under designfasen sparar både tid och resurser under konstruktionsfasen.

Fullt anpassningsbart

Tekla är klart att användas direkt men går att anpassa om du önskar. Programvaran levereras med ett bibliotek med standardanslutningar eller anpassade komponenter och hanterar din automatiserade anslutning och projektering med hjälp av anpassningsbara regler. 

 

 

better_oil_gas_offshore_construction_with_tekla

Viktiga fördelar

 • Övervaka hela projektet.
 • Modellera alla strukturer med ökad produktivitet.
 • Undvik fel vid tillverknings- och konstruktionsplanering
 • Spara tid och minska spillet.
 • Integrera designen i tillverkningsprocessen.
 • Lägg in svetsinformation i modellen.

Teklas detaljerade konstruktionsmodeller ger offshore-byggare möjlighet att övervaka hela projektet, från de första koncepten, inklusive 4D-visualisering, till design av konstruktioner, säkerhetssystem och hållbarhet, driftsättning och ändringar. 

Automatisk data till CNC

Direkt integration med numeriskt styrda maskiner (CNC) som stödjer DSTV-formatet, såväl som rörprofileringsmaskiner från tillverkare som HGG, Vernon Tool och andra.

Automatiska ritningar och rapporter

Alla nödvändiga konstruktions-, tillverknings- och montageritningar (märkning) samt rapporter kan genereras automatiskt från den noggrant detaljerade 3D-modellen. Ritningar är knutna till modellen, så alla ändringar som görs i modellen avspeglas automatiskt i genereringen av ritningar. Överför data via rapporter, direkt från modellen för att uppskatta, schemalägga, lista inköp och för produktionsledning.

Automatisk numrering

Anpassningsbar uppmärkning av delar och sammansättningar som möjliggör unika, identiska, eller hybridnumreringssystem för en effektiv spårbarhet genom tillverkning och konstruktion. 

Avancerad Offshore modellering

Balkplåtar, komplexa ringplåtar, nodanslutningar och långa svetsföljder, kan enkelt modelleras för att visa hur konstruktionen ska se ut. Skapa svetsade balk till balk-anslutningar enligt offshore krav, inklusive komplicerade fogberedningar, rör med rörkransar så kallade ”rat holes” och skarpa delar.

Kvalitetssäkring & kontroll

3D-miljö garanterar felfritt samarbete under tillverkning och montage. Den detaljerad modellen representerar verkligheten av konstruktionen - om konstruktionen är rätt på skärmen, så kommer det att passa på plats också. Svetsspårning och spårbarhet kan samlas och registreras genom en surfplatta och kopplas direkt tillbaka in i modellen vilket möjliggör en visuell representation av status och framstegsuppdateringar.

Interoperabilitet

Modellintegration med offshoreindustrins standardpaket, såsom PDS, PDMS, Microstation och andra. Branschstandard-filformat som stöds av Tekla Structures är IFC, CIS/2, DWG, DXF och DGN. Publicera modeller på webben eller till Tekla BIMsight (www.teklabimsight.com) för förbättrad projektsamarbete och kommunikation.

Kollisionskontroll

Automatisera kllisionskontroll och exponera konflikter i modellen innan det är för sent. Kostsamma fel minimeras genom överlägsen ändringshantering och revisionskontroll.

Komponenter & anslutningar

Skapa en modell som representerar den verkliga, detaljerade konstruktionen med hjälp av ett omfattande bibliotek med standardanslutningar eller anpassade komponenter. Automatisera modellanslutningar och detaljering genom anpassningsbara regler.

Teklas öppna lösning för modellering innebär att programvaran integreras smidigt med andra lösningar. Vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder och branschpartners, såsom HGG.

Tekla länkar till andra system för offshore-design för att integrera analys- och designarbetsflödet. Automatisering, snabbare design och projektering och exakta ritningar hjälper dig att spara både tid och pengar. Alla projektdeltagare kan dra nytta av modellen med Tekla BIMsight, ett kostnadsfritt samarbetsverktyg.

Tekla kan integreras med

 • Tillverkningssystem och CNC-maskiner
 • Vernon tool
 • Structural BOM
 • STAAD.Pro, SACS, SAP2000
 • Material Management System
 • Plant modeling PDS, SP3D and PDMS for structures reference
 • Piping Supports Design software

Vi testar och utvecklar Tekla Structures kontinuerligt. Modellerna tillhandahåller öppen, läsbar information som kan användas för att optimera tillverkningsprocessen. Branschen kan använda programvaran för att skapa, kombinera och distribuera detaljerade, exakta och informationsspäckade konstruktionsmodeller.  Tekla är klart att användas direkt men går att anpassa om du önskar.

Teklas programvara hanterar alla material och fungerar med det kostnadsfria Tekla BIMsight som hjälper dig identifiera kollisioner mellan arbetsområden. Dessutom levereras programvaran med ett bibliotek med designdetaljer för prefabricering och användarna kan modellera, lagra och dela anpassade komponenter som till exempel specifika anslutningar.

Tekla erbjuder tjänster i din närhet. Dra nytta av lokal support, utbildning, konsultering och onlinetjänster som Tekla User Assistance.

Tekla erbjuder utbildning, en helpdesk och Tekla User Assistance åt sina kunder för att de ska kunna spara tid och pengar och snabbt komma igång med produktionen. Lokala anställda hos Tekla och våra återförsäljare har gjort detta förut och kan hitta de lösningar som passar dig bäst.