Bättre process- och anläggningskonstruktion

Uppnå kostnadseffektivitet, förbättra säkerheten och håll schemat i dina byggprojekt: Med Teklas programvara kan du samordna programvara för både anläggningsdesign och tillverkningsmaskiner, samtidigt som korrekt information av god kvalitet i dina 3D-modeller medför fördelar i hela livscykeln i en industriell anläggning.

Med Tekla kan du hantera risker och planera för en framgångsrik process. Integrering av produktionsutrustning och rörledningar i konstruktionen innebär att delarna passar som de ska. Du kan hitta och lösa problem och utforska alternativ innan byggandet inleds och undvika dyra förseningar och omarbetningar. Snabb och säker mängdavtagning för enklare kostnadsberäkning och förbättring av upphandling. Senare underlättar modellinformationen eventuella ändringar i anläggningen, eftersom ni har full översikt av byggnaden.

Med Tekla kan du 

 • Skapa informationsrika modeller av alla strukturer och material och använda dem för att göra välgrundade beslut under hela projektet.
 • Samordna programvara för anläggningsdesign och tillverkningsmaskiner.
 • Öka projektförståelsen och kvaliteten med 3D-visualiseringar.
 • Identifiera möjliga händelser och säkerhetsfrågor tidigt i processen.
 • Uppnå bättre byggmetoder: Beräkna tyngdpunkten i moduler noggrant och nyttja informationen från andra lösningar för förbättrad byggeffektivitet.

Viktiga fördelar

 • Uppnå god kvalitet och ta in mer lönsamma, säkra projekt
 • Samordna byggnadsteknik med anläggningsdesign och tillverkningssystem.
 • Hantera konstruktionsändringar smärtfritt genom "front-end" konstruktion (FEED)
 • Integrera modellering med kostnadsberäkning och schemaläggning
 • Efter leverans gynnar relationsmodellen underhållsinformationen av anläggningen. Minska risker och håll tidsschemat
 • Hantera all strukturell information från design till konstruktion till drift

Med Tekla, kan du njuta av smidigt realtidssamarbete och informationsutbyte mellan projektparterna eftersom programvaran integrerar eller samverkar med industristandard-processplanering, analys- och designapplikationer. Teklas programvara integrerar med moderna tillverkningsmaskiner.

Flexibelt industriellt samarbete

I industriella projekt, kan du dra nytta av bättre samordningslayout och strukturell information eftersom Tekla Structures utgör gränssnitt mot större processutrustning och anläggningslayout och planeringslösningar inklusive PDS, PDMS, Smartplant3D och Cadmatic, såväl som Autocad och Microstation. Du kan importera förändringar från planeringsverktyg till Tekla, inrymma förändringar i dina konstruktioner och exportera dina data.  

 

 

 

 

 

 

Analys & Design

Teklas programvara länkar med alla stora A&D-paket direkt eller genom att stödja standarder inklusive SDNF, CIS/2 och IFC strukturella och interna A&D-beräkningskalkyler.

Att skapa fysiska och analytiska konstruktionsmodeller i en enda applikation sparar tid. Analysprogrammen returnerar informationsdesign och uppdaterar Teklamodellen dynamiskt och all relevant dokumentation.

Se alla Tekla Structures partners

Fördelar med open BIM

 • Njut av smidigt informationsflöde från konstruktionskontor och ut på bygget.
 • Integrera modellering med analys- och designlösningar till tillverkning.
 • Dela projektinformationen med alla discipliner i projektet. 
 • Tekla Open API ™ programmeringsgränssnitt gör det möjligt att skapa dina egna program för att integrera och kommunicera inom modelleringsmiljön.

Vi testar och utvecklar Tekla Structures kontinuerligt och branschen använder det för att skapa, kombinera och distribuera detaljerade, exakta och informationsspäckade konstruktionsmodeller. Modellerna tillhandahåller öppen, läsbar information för tillverkning som även kan exporteras till andra lösningar. Tekla är klart att användas direkt men går att anpassa om du önskar.

Teklas programvara fungerar med alla material. En modell kan alltså innehålla både prefabricerad och platsgjuten betong, stål, trä och alla andra möjliga material. Att känna till andra projektdeltagares konstruktioner garanterar att dina delar passar med alla andra. Dessutom medföljer ett bibliotek med designdetaljer i programvaran där användarna kan modellera, lagra och dela anpassade komponenter såsom specifika anslutningar. 

Tekla erbjuder support som finns nära dig. Dra fördel av lokal support, utbildning, konsultation och online-tjänster som Tekla User Assistance och Extranet och spara pengar och tid och kom igång med produktionen.

Vi planerar implementeringen av programvaran tillsammans med våra kunder för att säkerställa effektiv adoption med det dagliga arbetet. Lokal Teklapersonal och återförsäljare har gjort det förut och kommer att hitta de lösningar som passar dig.