Hantera risker och planera för en lyckad konstruktion

Teklas programvara hjälper dig med samordning av konstruktionen, beräkning av kvantiteter och kostnader samt schemaläggning och sekvensering. Konstruktionsinformationen är exakt, konsekvent och alltid uppdaterad.

Teklas programvara hjälper entreprenörer att hantera risker och planera framgångsrika konstruktioner. Om du kan identifiera och undvika problem redan innan konstruktionsarbetet påbörjas minimeras risken för dyra förseningar och omarbeten. Insyn i designen och förutsägbara projekt, från förkonstruktion till utförande, ger utrymme för bättre planering, koordinering och kontroll.

Med Tekla kan du skapa och kombinera informationsrika modeller, oavsett filstorlek och komplexitet. Programvaran innehåller dessutom verktyg för granskning av projekt och konstruktionsanalyser.  

Använd Tekla för att

 • Koordinera arbetsområden, lösa konflikter och planera projekt innan konstruktionen påbörjas.
 • Förbättra samarbetet mellan projektdeltagare.
 • Fatta informerade beslut tidigt i processen.

Modellera betong och armeringsjärn

Med Tekla kan du modellera platsgjuten armerad betong - programvaran hjälper dig att effektivt planera och hantera gjutningar och implementera ändringar omedelbart.

Läs mer om att arbeta med betong 

Tekla-modellen kan hantera automatiserad tillverkning av armering. 

Läs mer om Teklas lösning för tillverkning och projektering av armeringsjärn

Viktiga fördelar

 • Utvärdera och öka förståelsen av projektet före byggstart.
 • Samarbeta enkelt med andra projektdeltagare.
 • Integrera modellering med kostnadsberäkningar och schemaläggning.
 • Visualiseringar hjälper alla.
 • Planera och hantera det dagliga arbetet. 

För att kunna lägga ett lönsamt anbud måste entreprenören mäta och prissätta alla material, resurser och processer. Tekla ger dig möjlighet att effektivt analysera byggbarheten för att kunna rationalisera och förbättra förkonstruktionen.

Förstå och analysera

För att kunna vinna lönsamma uppdrag måste entreprenörer förstå avsikten med designen i ett tidigt skede. Tekla hjälper dig att analysera projektkraven och behålla kontrollen: Utnyttja den exakta materialkvantifieringen för att utföra kostnadsberäkningar och konstruktionsscheman och slutför projekten säkert, i tid och inom budget.

Du kan utforska visualiserade alternativ och analysera modellen för att optimera kostnader och scheman. Teklas snabba och exakta materialkvantifiering hjälper till att analysera och validera anbudsinformation, uppskatta kostnader och göra bättre inköp. Med modellen blir dina områdesmätningar och räkning av byggkomponenter både snabbare och lättare.

Öppen lösning för BIM

Teklas öppna lösning för modellering av bygginformation (BIM) innebär att programvaran lätt kan integreras med planeringslösningar och andra programvaror som Primavera, Asta och MS Project. Programvaran tillhandahåller smidigt samarbete i realtid och informationsdelning mellan projektdeltagare. Du kan importera designinformation i 2D och 3D, oavsett filstorlek, från arkitektur- och fabriksdesignprogramvaror. 

På plats hjälper Teklas programvara entreprenörer att klara av alla dagliga ändringar, materiallager och logistik samt slutföra projekt enligt planering och inom budget. Du kan hantera och samordna platsarbetet och dra nytta av exakt information från modellen. 

Använd Tekla för att

 • Planera ditt arbete dag för dag.
 • Leverera hög kvalitet i tid och inom budget.
 • Förbättra förståelsen för designen och uppgifterna.
 • Identifiera designfel och kollisioner tidigt. 

Visualiseringarna och den byggbara 3D-modellen ger en ökad förståelse för designen och uppgifterna och all information innebär att du kan optimera underleverantörernas uppgifter och ta in rätt mängder material. Byggplanerna kan valideras med hjälp av länkar till scheman från MS Project, Excel eller Primavera. Alla på byggplatsen kan använda sig av modellerna med Tekla BIMsight, ett professionellt, kostnadsfritt verktyg för konstruktionssamarbete.

På byggplatsen kan layoutpunkter från den verkliga världen läggas till Tekla-modellen och senare hanteras och exporteras till undersökningsutrustning.  Information från fältmätningar kan sedan importeras tillbaka till modellen.

Vi testar och utvecklar Tekla Structures kontinuerligt och branschen använder det för att skapa, kombinera och distribuera detaljerade, exakta och informationsspäckade konstruktionsmodeller. Modellerna tillhandahåller öppen, läsbar information för tillverkning som även kan exporteras till andra lösningar. Tekla är klart att användas direkt men går att anpassa om du önskar.

Teklas programvara fungerar med alla material. En modell kan alltså innehålla både prefabricerad och platsgjuten betong, stål, trä och alla andra möjliga material. Att känna till andra projektdeltagares konstruktioner garanterar att dina delar passar med alla andra. Dessutom medföljer ett bibliotek med designdetaljer i programvaran där användarna kan modellera, lagra och dela anpassade komponenter såsom specifika anslutningar.

Tekla erbjuder tjänster i din närhet. Dra nytta av lokal support, utbildning, konsultering och onlinetjänster som Tekla User Assistance.

Tekla erbjuder utbildning, en helpdesk och TUA åt sina kunder för att de ska kunna spara tid och pengar och snabbt komma igång med produktionen. Lokala anställda hos Tekla och våra återförsäljare har gjort detta förut och kan hitta de lösningar som passar dig bäst.