Smart anläggningshantering

Förflytta din livscykelhantering av broar till ett modellbaserat arbetsflöde, som även fungerar för godkännandeprocesser och konstruktionsprojekt. Uppnå bättre projektleverans utan förseningar och inom budget. Använd och uppdatera den digitala verklighetstrogna modellen vid underhåll och inspektioner efter att konstruktionen är klar. 

  • Gå från pappersbaserade godkännandeprocesser till modellbaserade processer
  • Skapa digitala broregister med informationsmodeller (IFC-format)
  • Använd bromodellsinformation för samarbete på Trimble Connect
  • För register över ändringar och framsteg i projektet med Trimble Connect
  • Undersök data för den verklighetstrogna modellen med hälsoövervakningsdata, t.ex. sensordata
  • Använd digitala data från den verklighetstrogna modellen vid inspektioner
  • Koppla den verklighetstrogna modellen till inspektionsanteckningar, fotografier, pålningsarbeten osv.
  • Utveckla digitala resurshanteringsprocesser genom att använda modelldata