Korrekt tillverkning

Från Tekla Structures bromodell kan du producera alla tillverkningsdata för armerings- och ståldelar samt fullständiga lösningar för prefabricering. Korrekta grupper, delar och element levereras till rätt plats och i rätt tid.

Tillverkning av ståldelar och armeringsjärn

 • Skapa LOD 400-data för stål- och armeringsverkstäder
 • Tillverka fullständiga grupper och standarddelar
 • Planera och tillverka alla typer av standardprofiler och material
  • Rörformade och elliptiska sektioner
  • Separata svetsfogar och bultar
 • Exportera data automatiskt till MES-programvara
 • Exportera automatiskt till system för klippning-och-bockning, samt armeringsnätssvetsning
 • Koppla direkt till CNC-maskiner och svetsrobotar
 • Eliminera betydande faror, arbetssteg och risken för fel
 • Eliminera behovet av att generera och godkänna tillverkningsritningar
 • Minska RFI:n och gör prefabricering och armeringsplacering effektivare
 • Tryck upp en pappers-/PDF-version, om nödvändigt, när som helst i processen
 • Få effektivare prefabricering och armeringsmontering på byggarbetsplatsen

Läs mer om Tekla Structures armeringstillverkning och Tekla Structures ståltillverkning

Tillverkning av prefabricerade broar

 • Enhetligare arbetsflöde för prefabricerad konstruktion och tillverkning
 • Effektiv tillgång till korrekta och felfria element
 • Bättre byggbarhet med detaljnivå (LOD 400) i konstruktionen
 • Enklare kloning av vanliga element
 • Möjlighet att skapa dina egna komponenter
 • Samordna med tillverkningsmaskinerna för att undvika fel som beror på den mänskliga faktorn
 • Minska inpassningsproblem under montering
 • Minska omvägar
 • Minska materialspill och minimera behovet av omarbete
 • Förbättra kommunikationen och projektsamordningen genom att använda modellen

Mer information om Tekla Structures prefabricerade tillverkning