Den mest omfattande BrIM-lösningen för broar och andra anläggningsprojekt

Tekla Structures är en intelligent, parametrisk lösning för modellering av broinformation (BrIM) som omfattar byggbara konstruktioner av alla typer av broar, storlekar och material.

Alla typer av broar och andra anläggningskonstruktioner

För oss på Trimble är en bro en konstruktion som utformats för att bära en väg, järnväg, vattenväg, rörledning, väg för fotgängare/cyklister eller vilt, som går över en väg, järnväg, flod eller annat hinder, till exempel en dal.

Med höga resultat i vår kundnöjdhetsundersökning uppger våra kunder att Tekla Structures är det bästa och mest effektiva verktyget för bromodellering på marknaden. Det har sin grund i vårt arbetssätt med att modellera byggbara modeller, våra samarbetsverktyg och tillhörande processer, samt närheten till  våra kunders intressen som gör att vi kan hjälpa dem med att leverera även de mest komplexa konstruktioner, till exempel broar med dubbelbåge.

Med Tekla Structures kan du leverera alla typer av broar eller -anläggningsprojekt:

 • Balkbroar och svetsade lådbalkbroar
 • Fackverksbroar
 • Bågbroar och bågbroar med hängstag
 • Konsolbroar
 • Hängbroar
 • Snedkabelbroar
 • Underfarter och kulvertar med lådtvärsnitt
 • Alla typer av stödmurar

Tekla Structures ger dig möjlighet att leverera broar som är tillverkade i följande material:

 • Betong
 • Stål
 • Prefabricerad betong
 • Trä

Parametrisk modellering med hög LOD

Tekla Structures är det mest kraftfulla, men ändå enkla, parametriska 3D-modelleringsmiljön som automatiserar återkommande uppgifter och ändringsuppdateringar. Resultatet är byggbara 3D-modeller av bron som uppfyller alla LOD 300–400-krav (mer information om Level of Development).

I slutändan kan du vara trygg med att alla leveranser är konsekventa, inklusive modellen, alla ritningar och materiallistor. Och i vårt underhållsprogram finns vi på Trimble alltid nära till hands och stöttar dig hela vägen fram tills du har blivit Tekla-expert och uppfyller BrIM-kraven hos dagens kunder.

 

Modellering för byggnation och underhåll

Tekla Structures är en fullständig arbetsflödeslösning för ett byggprojekt , från geometri till armeringskonstruktion och anslutningsdetaljer. Följt av ståltillverkning eller prefabricerad tillverkning hela vägen till montering och planering av byggnadsställningar, samt betongformsättning och betonggjutningar på byggarbetsplatsen. När revisioner sker under byggnationen uppdateras modellen och ägaren får då en verklighetstrogen och uppdaterad modell för vidare bruk och resurshantering.

Ta en närmare titt på det omfattande arbetsflödet steg för steg nedan.

 

Tekla Structures gör följande möjligt

 • Modellering för konstruktion och underhåll av broar
 • Konstruktion av alla typer av broar och andra anläggningsprojekt
 • Enkel import av väg- och järnvägsdragningar  
 • Effektiv armeringsprojektering oavsett storlek och komplexitet
 • Enkel uppdatering av modellen när som helst
 • Komplettering av design från komponentbiblioteket som finns online
 • Åtkomst till kvantiteter och dokumentation från modellen
 • Kommunikation med en byggfärdig modell
 • Förebyggande av fel som stoppar arbetet på plats  
 • Användning av en verklighetstrogen modell för resurshantering