Betongmodellering

Byggbara 3D-betongmodeller redo för konstruktion

Precisa, byggbara modeller redo för betongkonstruktion ger entreprenören möjlighet att minska risker, spara tid och öka produktiviteten vid gjutningar på plats. Planera och hantera betongkonstruktioner bättre tack vare pålitlig information och effektiva verktyg.

Med Tekla Structures kan du skapa byggbara modeller som verkligen fungerar. Koordinera betongarbeten och armering för att säkerställa byggbarheten, förutse utmaningar och simulera hela jobbet virtuellt, för att slutligen omsätta det i verkligheten.

Tekla-modellerna är kompletta med exakta gjutningar, detaljerade armeringsjärn och formsättning. Relevant modellinformation finns lättillgänglig för att mäta, rapportera och hantera projekt. Använd de intuitiva informationshanteringsverktygen för att automatisera långdragna manuella moment som materialkvantifiering och informationshantering. Du kan snabbt identifiera och implementera ändringar i projektet med hjälp av modellen.
 

Intresserad?   Be om en demo »
 

Kom igång snabbt med effektiv referenshantering

 • Importera enkelt referensritningar och modeller från designområdet till Tekla Structures
 • Organisera projektet på plats med effektiva informationshanteringsverktyg

 

Enkla verktyg för snabb betongmodellering

 • Intuitiva verktyg för modellering och kopiering, utvecklade specifikt för att modellera platsgjuten betong
 • Objekt med samma betongblandning slås automatiskt samman till monolitiska konstruktioner för pålitlig gjutningsplanering och QTO
 • Gör ändringar i modellen bara genom att klicka och dra figurer på plats – det du ser är det du får

 

Byggbara modeller du verkligen kan arbeta med

 • Exakta modeller av gjutningar för effektiv hantering av gjutningsinformation
 • Interaktiva verktyg för placering av inbyggda betongdelar på exakt rätt plats
 • Planera placering av, kvantifiera och dokumentera formsättning med intelligenta, automatiserade verktyg
 • Koordinera anpassningsbara och byggbara förstärkningar för alla typer av konstruktioner, oavsett komplexitet
 • Hämta färdiga inbyggda betongdelar och formsättningsmodeller från tillverkarna i Tekla Warehouse

 

Förstå konstruktionen på riktigt för att se till att arbetet går smidigt på plats

 • 3D-modeller gör det enklare och snabbare för alla på platsen att förstå konstruktionen
 • Visualisera projektförloppet och kommunicera klart och tydligt med andra med hjälp av 3D-modellen, på datorn eller mobilen

 

Skapa ritningar, armeringstidsplaner och materialrapporter automatiskt

 • Lyftritningar, GA, armeringsjärnsplacering och formsättningsritningar, kompletta med mått och anteckningar, kan genereras automatiskt från modellen
 • En direkt länk till modellen ger dig möjlighet att generera ytterligare delar direkt från ritningsvyn
 • I och med att all information ligger i modellen är alla anteckningar, mått, armeringsjärnplacering, materiallistor och annan information konsekventa
 • Ändringar i modellen uppdateras automatiskt i alla dokument och rapporter

 

  Med Tekla kan du:

  • Skapa byggbara betongmodeller snabbt och enkelt.
  • Planera och hantera gjutningar effektivt med unika och intuitiva verktyg.
  • Garantera byggbarhet, identifiera kollisioner och problem och åtgärda dem tidigt.
  • Spara tid och förebygg fel med pålitlig materialkvantifiering.
  • Generera ritningar direkt från modellen och skapa rapporter i realtid.
  • Visualisera information, kommunicera och samordna projekt effektivt.
  • Hantera projektändringar på ett enkelt sätt.