Rapportering av piratkopiering

Webform type: 
Företag jag vill anmäla
Företagsinformation
Mina uppgifter

Kan vi kontakta dig för ytterligare information?

Ta ställning mot piratkopiering. Skicka oss en konfidentiell rapport om obehörig användning eller kopiering av Teklas programvara. Varje ledtråd tas på stort allvar och utreds.

Din rapport är konfidentiell. Om inte annat krävs enligt lag, är det vår strikta policy att hålla alla uppgifter om dig konfidentiella. Vi tackar för ert stöd i kampen mot piratkopiering.

Läs mer om licensefterlevnad