Vattenverk asset management

Då resurserna är begränsade är det speciellt viktigt att beslutsfattarna tar korrekta beslut om investeringar, på rätt plats i rätt tid.
Martti Lipponen
verkställande direktören
Lahti Aqua Oy