SWE - Trent Murray, TS produktsida

Tekla Structures har varit värdefullt i alla skeden av processen, från beräkning och försäljning och hela vägen genom design, planering och projekthantering.
Trent Murray
Preconstruction Manager
Big-D Construction