SWE - Martifer - Produktivitetsökning

Vi måste betona att vi uppnådde en produktivitetsökning på 20% genom att använda Tekla Structures Open API™ med kapacitet för att ta fram skräddarsydda rapporter och mallar. Programmet gav oss många fördelar, både att vi sparade mycket tid och därtill enkelt kunde ändra i Tekla-modellerna alltefter de förändringar som alltid uppstår i projekt av den här storleken.
Modellhanteringsgruppen
Martifer Construções