SWE - Martifer - Partners Share

Våra samarbetspartners använder Teklas lösningar och vi delar information med varandra. Tekla har använts i koordineringen av projektet för att svara på frågor och vägleda montaget på byggplatsen.
Modellhanteringsgruppen
Martifer Construções