SWE- Kirby - Barton Marlow

Vi har varit mycket nöjda med Teklas initiativ och samarbete i dessa banbrytande BIM-projekt som avsevärt har förbättrat våra projektledningsprocesser. Vi har bestämda planer på att använda Tekla Structures i framtida projekt som kräver optimerad datahantering för konstruktion.
Phil Kirby
Vice VD
Barton Malow