SWE - Hedke - avancerad

Ingen annan programvaruleverantör är lika avancerad som Tekla, speciellt inom platsgjuten betong och modellering av armering.
Matt Hedke
Resteel tillverkningschef
Barton Malow