For Revit / Tekla Structures arbetsflöde

Tekla Structures och Autodesk Revit stöder open BIM-fildelning (IFC-filer enligt ISO 16739: 2013) vilket gör BIM-samarbete enkelt och effektivt. Detta är den föredragna metoden för att överföra datarika 3D-modeller mellan programvarorna.

Där en Revit-användare inte vill använda en IFC-fil, kan Tekla Structures från version 2019 skapa en .rvt-fil som begärts (liksom andra format som 3D DWG, 3D DGN etc).

Det finns begränsningar för denna Tekla-skapade .rvt-fil:

  • Som med alla Revit-filer finns det ingen garanti för att framtida versioner av Revit kan läsa den här filen - så den är inte lämplig för arkivering. IFC-filer är textbaserade och lämpar sig för arkivering
  • Ritark, vyer, scheman etc. ingår inte i .rvt men kan inkluderas i en projektbank (t.ex. BIM360) som en PDF-fil
  • Familjer är byggda från Tekla-objekt, men kan skilja sig från t.ex. vad som kan önskas