Open BIM - SWE - buildingSMART

Open BIM stödjer ett transparent, öppet arbetsflöde, vilket ger projektdeltagarna möjlighet att delta oavsett vilka programvaruverktyg de använder.
buildingSMART