O Alhava - SWE - Open BIM

Tänk bara på hur Internet blev det populäraste systemet genom att använda öppna protokoll och länkar istället för ogenomträngliga, slutna system och hur principen med öppen källkod och öppenhet rent allmänt har möjliggjort samarbete på nätet. Detta har gett upphov till ett unikt språng i utvecklingen, vilket vi nu eftersträvar med Open BIM. Öppna programmeringsgränssnitt möjliggör samarbete med de bästa verktygen för bästa resultat.
Otto Alhava
CTO
Fira