Eastman Georgia Tech - SWE - byggnader ej ritningar

Vi har sett fall där kostnaderna har minskats med 50 procent genom att BIM har använts. Att lösa byggbarhetsproblem innan byggandet påbörjas leder alltid till färre fel.
Charles Eastman
Professor
Georgia Tech College of Architecture