Regler och villkor

Genom att skicka in modeller och bilder till Trimble Solutions Corporation (Trimble), garanterar ni att ni som företag eller student har rätt att göra det och använder beviljade licenser till sådant innehåll som anges nedan; att inlämnandet av sådant innehåll inte gör intrång i immateriella rättigheter som tillhör tredje part och att ert utlämnande av innehåll inte bryter mot några skyldigheter om sekretess som ni kan ha gentemot tredje part.

Ni ger Trimble en icke-exklusiv, bestående, global, royalty-fri och överförbar rättighet att använda, reproducera, skapa härledda verk av, distribuera, modifiera, allmänt framföra och visa detta innehåll i marknadsförings- och försäljningssyften för Trimble och/eller Tekla-produkter eller i syfte att vidareutveckla Trimble och/eller Tekla-produkter och relaterade tjänster.

Trimble har tillåtelse att använda modellen, bilderna och den tävlandes namn för marknadsföring- eller försäljningssyften (inkluderat t.ex. publicering av modellen i Tekla BIMsight och nyttja projektinformationen och bilder i Trimbles marknadsföringsmaterial). Trimble förbehåller sig rätten att göra kopior av något eller allt material inskickat i denna tävling. Ägandeskap av allt material inskickat i denna tävling skall fortsätta tillhöra den tävlande.

Trimble förbehåller sig rätten att slå i hop kategorier vid för få deltagare samt rätten att ställa in studentkategorin vid färre än 3 deltagare.