Kategorier

Om det projekt ni arbetar på är i stål eller betong, litet och invecklat eller stort och komplext och använder Tekla programvara som en del av den digitala konstruktions- och samverkansprocessen, bör åtminstone en av nedanstående kategorier passa er att anmäla er till. Om ni inte kan bestämma vilket projekt ni tycker är ert starkaste, kan ni delta i mer än en av dessa - men bara ett projekt per kategori!

 

Kommersiella projekt

Offentliga projekt

Industriella projekt

En byggnad som används för kommersiellt bruk, till exempel kontorsbyggnader, bostadskomplex, hotell, butiker, etc.

Offentliga byggnader som används av allmänheten, till exempel sjukvårdsinrättningar, utbildningsfaciliteter, flygplatser, myndighetsbyggnader och forskningscentra.

Byggnader som betjänar industri såsom fabriker, kraftverk, borriggar, lager och distributionscentraler.

Infrastrukturprojekt

Små projekt

Sport och rekreationsprojekt

Icke ockuperade konstruktioner såsom broar och tunnlar.

Konstruktioner som inte begränsats av byggnadstyp och som är originella, udda, nyskapande eller komplicerade.

Utformning och konstruktion av byggnader som betjänar sport eller fritid, såsom arenor, sportbanor, sportcenter eller annant sportrelaterat.

Studentprojekt

 

 

   

Alla studentprojekt som inte begränsats av byggnadstyp och skapats med Tekla Campus som en del av någon form av utbildning. Öppen för lärlingar, praktikanter eller universitetsstudenter.