ผู้ประเมินเหล็กกล้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์การแปรรูปโดยรวมได้อย่างไร

ในฐานะที่เป็นผู้ประเมินเหล็กกล้า คุณอยู่ในตำแหน่งหลักที่จะมีผลต่อข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่บริษัทของคุณต้องการ

ประสิทธิภาพของโครงการสัมพันธ์กับความสามารถของคุณในฐานะผู้ประเมินโดยตรง การควบคุมต้นทุนและการปรับปรุงผลกำไรเป็นเป้าหมายในอุดมคติที่สามารถบรรลุได้ด้วยการสร้างการประเมินโครงการเหล็กกล้าที่ถูกต้องแม่นยำและได้เปรียบในการแข่งขันของคุณเท่านั้น

เงินของโครงการเริ่มและยุติด้วยตัวคุณ ดังนั้นคุณจะรับมือกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นี้อย่างไรได้เวลาที่ต้องทำงานในเชิงรุกแล้ว — การใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์และกระบวนการที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือสำหรับมืออาชีพที่ดีที่สุดในบรรดาเครื่องมือสำเร็จรูปทั้งหลายสำหรับผู้ประเมิน

เวิร์กโฟลว์การแปรรูปมีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ผู้ประเมินจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งได้:

  • การประเมิน/การประกวดราคา
  • การแปรรูป
  • การประกอบ
  • การวิเคราะห์

เราจะมาสำรวจเกี่ยวกับปัญหาท้าทายและทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้ประเมินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรของโครงการได้อย่างไร

การประเมิน/การประกวดราคา

งานของผู้ประเมินมีโอกาสสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและความไร้ประสิทธิภาพได้ อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของราคาเหล็กไปจนถึงความซับซ้อนของการประเมินความต้องการด้านแรงงาน

อย่างไรก็ตาม อย่ายอมจำนนกับปัญหานี้ง่ายๆมีกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนวัสดุ หลีกเลี่ยงการเกิดค่าใช้จ่ายจากข้อผิดพลาด และปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของการประเมินด้านแรงงานต่อไปนี้คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

  • ให้ PM ของคุณรับทราบข้อมูลเสมอ:พูดคุยกับผู้จัดการโครงการของคุณควรให้ผู้จัดการโครงการรับรู้เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีซัพพลายในปริมาณที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงการเกิดความล่าช้าที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง
  • การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน:การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมช่วยสร้างมาตรฐานที่ระบุสิ่งที่ควรใช้วัดต้นทุนของวัสดุคุณจะแน่ใจได้ว่าคุณไม่ได้จ่ายค่าเหล็กในราคาที่สูงเกินไปด้วยการทำวิจัยทางอุตสาหกรรม
  • การนำซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมมาใช้:การจัดทำการประเมินโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแต่ช่วยให้คุณทำงานของคุณเองได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยให้คุณปรับปรุงขั้นตอนการจัดทำรายละเอียด การแปรรูป และการประกอบให้ดีขึ้นด้วย(ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)

การแปรรูป(Fabrication)

ผู้จัดการฝ่ายการผลิตมีอำนาจที่มีผลต่อผลลัพธ์ของทุกขั้นในโครงการนับว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังอย่างไรก็ตาม ข้อดีนี้เปล่าประโยชน์ได้ง่ายๆ หากไม่มีเทคโนโลยีการจัดการโครงการที่เหมาะสม

หากไม่มีการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมผู้แปรรูปก็มักจะเปล่าประโยชน์เพราะกระบวนการที่ด้อยประสิทธิภาพและมีลักษณะแตกแยกมากกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบคือการที่ผู้แปรรูปสามารถรวมขั้นตอนการประเมิน การจัดทำรายละเอียด การแปรรูป และการประกอบเป็นเวิร์กโฟลว์หนึ่งเดียวที่เกี่ยวเนื่องกันและมีประสิทธิภาพ

วิธีเดียวที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือโซลูชันเฉพาะด้านที่ผสานรวมขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นและข้อมูลโฟลว์ตลอดเวิร์กโฟลว์เมื่อมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ผู้แปรรูปก็สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการทำงานร่วมกับผู้ประเมินและผู้จัดทำรายละเอียดก่อนหน้าได้ดีขึ้นมองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถกำหนดต้นแบบการประเมินและใช้ต้นแบบดังกล่าวตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดไปจนถึงการแปรรูปในรูปแบบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย

การประกอบ(Erection)

งานต่างๆ ทั้งหมดในขั้นตอนก่อนหน้าจะไม่บรรลุผลหากเกิดความไร้ประสิทธิภาพในขั้นตอนการประกอบ

ข้อกังวลหลักระหว่างการประกอบ:การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันอาจฟังดูง่ายไป แต่พนักงานที่ขั้นตอนนี้ก็มักกังวลว่าจะสามารถประกอบเหล็กให้เข้าที่ได้เร็วและมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาหรือเปลืองแรงไปกับความผิดพลาดหรือการลดทอนความปลอดภัยของพนักงาน

เช่นเดียวกับเป้าหมายก่อนหน้า ขั้นตอนนี้ไม่อาจสำเร็จได้โดยไม่อาศัยบริบทอื่นๆผู้ที่ประกอบเหล็กกล้าในไซต์งานต้องพึ่งพาผู้ประเมิน ผู้จัดทำรายละเอียด และผู้แปรรูปที่คุ้นเคยกับปัญหาท้าทายของโครงการดีโครงการจะบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้หากผู้ประกอบสามารถวางแผนงานของตนได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเมื่อจำเป็น และสามารถให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะของตนแก่ผู้แปรรูปก่อนที่จะส่งมอบงานไปที่ไซต์

วิธีการแก้ปัญหาจะได้มาจากการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน และจะสามารถปรับปรุงขั้นตอนการประกอบได้อย่างมากหากพนักงานสามารถอาศัยต้นแบบที่สร้างไว้อยู่แล้วจากการประเมิน

การวิเคราะห์(Analysis)

ขั้นตอนสุดท้ายของการโครงการที่ประสบความสำเร็จคือการศึกษาย้อนหลัง กล่าวคือการวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดแวดวงการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และผู้ที่สามารถแข่งขันต่อไปได้ต่างก็อาศัยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการนำการปรับปรุงมาใช้เป็นประจำด้วยเหตุนี้ จึงต้องให้ความสำคัญและดำเนินการกับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์สามารถปรับปรุงได้ด้วยการรวบรวมบันทึกข้อมูลจากทุกขั้นตอนไว้ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลางแบบดิจิตอล ซึ่งหมายถึงการเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์การกำหนดต้นแบบและการแปรรูปที่เหมาะสม

เมื่อรวมทุกขั้นตอนของโครงการไว้ที่เดียวในโซลูชันส่วนกลาง การวิเคราะห์กำหนดเวลา คุณภาพ และผลกำไรของเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อถึงเวลาเริ่มโครงการถัดไป ก็จะสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ต่อไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ประเด็นทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นมีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือปัญหาการประเมินแก้ได้ดีที่สุดด้วยการผสานรวมซอฟต์แวร์การแปรรูปเชิงกลยุทธ์ แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนจะช่วยปรับปรุงภาพรวมทั้งโครงการและขยายความสามารถในการทำกำไรตลอดทั้งเวิร์กโฟลว์สำหรับงานเหล็ก

Previous Article
ผู้ประเมินงานเหล็กจะส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรของโรงงานได้อย่างไร
ผู้ประเมินงานเหล็กจะส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรของโรงงานได้อย่างไร

ในฐานะผู้ประเมินงานเหล็ก คุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่มีพลังที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือกำไรโดยรวมสำหรับโรงงานแปร...

Next Article
ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 6 ประการเมื่อคุณใช้สเปรดชีตสำหรับการประเมิน
ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 6 ประการเมื่อคุณใช้สเปรดชีตสำหรับการประเมิน

มีการใช้สเปรดชีตแบบอิเล็กทรอนิกส์กันมายาวนานกว่าที่คุณคิดอันที่จริงแล้ว LANPAR ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกได้รั...