ความเสี่ยง 3 ประการเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการจัดการโครงการเหล็กของคุณหรือไม่

ในฐานะผู้จัดการโครงการ งานหลักของคุณคือการรับมือกับปัญหามีหลายแง่มุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการการแปรรูปเหล็กประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งหมายความว่ามีหลายจุดที่จะเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับโครงการได้คุณอาจพบหลุมพรางหลักสามอย่างเหล่านี้ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงหากต้องการแน่ใจว่าการจัดการโครงการของคุณจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

  1. เวิร์กโฟลว์ที่ไร้ประสิทธิภาพภายในและระหว่างทีมของคุณ

สิ่งสำคัญที่สุดในโครงการของคุณก็คือเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นและเหมาะสมหากคุณต้องค้นหาข้อมูล หรือต้องโทรหาหรือสอบถามข้อมูลระหว่างโรงงาน ไซต์งานจริง และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ่อยๆ ก็เป็นการทำให้เวิร์กโฟลว์โดยรวมช้าลง เวลาและการลงแรงเพิ่มเติมที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ได้ทำให้โครงการคืบหน้าจะทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งกลายเป็นต้นทุนสะสมที่มีมูลค่าสูงน่าตกใจอย่างไรก็ตาม งานของคุณก็คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจกระบวนการชัดเจนดีและชิ้นส่วนต่างๆ ได้รับการดำเนินการ จัดส่ง และส่งมอบตามกำหนดการของโครงการอย่างเหมาะสม

  1. การจัดการภาพร่างอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกับผู้จัดทำรายละเอียดภายนอกหรือภายในจำเป็นต้องปราศจากความขัดแย้ง แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำได้เพื่อความสำเร็จของโครงการ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบว่าได้ปล่อยอะไรมาบ้างสำหรับการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโครงการนอกจากนี้ ยังต้องตอบกลับการขอข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะครบกำหนดเมื่อคุณจัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน ซึ่งมีบางโครงการเป็นโครงการระยะยาว คุณจะต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรขาดหายไปและมีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  1. ไม่มีการส่งข้อมูล

เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามสองประเด็นข้างต้น จะต้องมีการส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ทันทีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆ ของคุณเท่านั้น แต่ทั้งทีมยังต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเมื่อต้องการ ด้วยมีการเบิกสิ่งใดสำหรับการผลิตบ้าง มีการจัดส่งสิ่งใดแล้วบ้างแล้วต้องทำอะไรต่อไปคุณไม่เพียงต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเท่านั้น แต่คุณยังต้องสามารถแจ้งเตือนทั้งโครงการหากมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนอกจากนี้ คุณจะต้องสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับไซต์งาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกด้วยไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าคุณทำให้ความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคตตกอยู่ในความเสี่ยง

อย่าสร้างความเสียหายให้ผลกำไรของโครงการด้วยการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ

ปัญหาทั้งหมดที่คุณพบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโครงการจะทำให้เกิดการเสียเวลา การลงแรง และเสียเงินโดยไม่จำเป็นหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยตลอด คุณจะเสี่ยงต่อการดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา การเรียกเก็บเงินล่าช้า และทำให้เกิดการสะสมต้นทุนซึ่งเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ท้ายที่สุดแล้ว เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องทำให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์อย่างมีกำไรและตรงตามกำหนดเวลา คุณจึงต้องแน่ใจว่าการจัดการของคุณทำได้ตามคาดในทุกๆ ด้าน

 

หากคุณต้องการเรียนรู้ว่า ซอฟต์แวร์Tekla สามารถช่วยด้าน project managers ได้อย่างไร คุณสามารถดูได้ที่การสัมนาผ่านเว็บ

 

No Previous Articles

Next Article
ความเสี่ยง 3 ประการที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเหล็กของคุณ
ความเสี่ยง 3 ประการที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเหล็กของคุณ

เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น องค์ประกอบจำนวนมากจะต้องทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและทันเวลาซึ่งอาจทำไม่ได้...