ความเสี่ยง 3 ประการที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเหล็กของคุณ

เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น องค์ประกอบจำนวนมากจะต้องทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและทันเวลาซึ่งอาจทำไม่ได้ตามนี้เสมอไป มีหลุมพรางหลักสามอย่างในการผลิตที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรหรือทำให้โครงการล้มเหลวอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูว่าคุณต้องพิจารณาเรื่องใดบ้างเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตจะเป็นไปอย่างราบรื่น

1.ช่องว่างระหว่างปริมาณงานและผลิตภาพ

ในวันทำงานหนึ่งๆ อาจต้องใช้เวลาในการรอบางสิ่งนาน อย่างเช่น วัสดุ รายการวัสดุถัดไป หรือรอการถ่ายสินค้าเข้าและออกจากรถบรรทุกเพื่อให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องควบคุมคนในทีมหรือสิ่งที่ทีมกำลังทำ ตลอดจนลำดับการทำงานและกำหนดเวลาซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมาก ตลอดจนการประสานงานและการเตรียมตัวหากคุณขาดความรู้สำคัญ ก็เป็นไปได้ว่าคุณจะประเมินปริมาณงานผิด ทำให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ไม่เต็มที่หรือมีจำนวนคนทำงานไม่เพียงพอซึ่งทั้งสองกรณีนี้เป็นการฟุ่มเฟือยสำหรับบริษัท และจะยิ่งส่งผลเสียมากขึ้นอีกหากปัญหานี้ยังคงอยู่ในสายการผลิตของคุณเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในทางที่เอื้อต่อผลิตภาพระดับสูงสุด

2.การวางกำหนดการที่ล้มเหลว

ผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อได้รับการส่งมอบตามกำหนดเวลามีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนโครงการให้ประสบความสำเร็จโรงงานหลายแห่งทำหลายโครงการพร้อมกัน ดังนั้นคุณจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของกำหนดเวลาของแต่ละโครงการเป็นอันดับแรกจากนั้นคุณจะต้องเป็นผู้ควบคุมการจัดการวัสดุหากการจัดหาวัสดุให้กับและจากผู้รับเหมาช่วงไม่มีประสิทธิภาพ คุณก็เสี่ยงต่อการเสียเวลาและวัสดุ ประการสุดท้าย การดำเนินการที่ราบรื่นนั้นจำเป็นต้องให้ทุกคนรู้ว่าตนต้องทำอะไรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังและกำหนดเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ชัดเจนกับทีมหรือระหว่างทีม อาจทำให้เกิดปัญหาการผลิตไม่สำเร็จ การส่งมอบล่าช้า หรือการไม่ส่งมอบ

3.เวิร์กโฟลว์ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้โรงงานทำงานช้าลง

เมื่อวางแผนการดำเนินการประจำวันของโรงงาน คุณจะต้องแน่ใจว่ามีการส่งมอบชิ้นงานทันเวลาในทุกๆ วันหากพนักงานของคุณไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องทำอะไรหรือหากคุณไม่มีข้อมูลอัปเดตที่ชัดเจนเกี่ยวกับระดับของสินค้าคงคลัง ก็เป็นเรื่องยากที่จะแน่ใจได้ว่ามีวัสดุที่เหมาะสมพร้อมใช้งานในเวลาที่ต้องการประสิทธิภาพของโรงงานจะด้อยลงเมื่อพนักงานต้องวิ่งมาหาคุณบ่อยๆ เพื่อขอภาพร่าง ถามเกี่ยวกับที่เก็บวัสดุ หรือขอคำแนะนำอื่นๆ เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นต้องอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพหากควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ธุรกิจของคุณก็จะดำเนินได้ช้าลง เพราะต้องสิ้นเปลืองเวลาและแรงงานไปกับงานที่หลีกเลี่ยงได้หากวางแผนดีๆ

หากส่วนต่างๆ ทั้งหมดไม่สามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ก็เท่ากับว่าการผลิตของคุณตกอยู่ในอันตราย

ทางที่ดีคือ ส่วนต่างๆ ของกระบวนการผลิตควรทำงานพร้อมกันอย่างลื่นไหล ซึ่งทำให้ได้ผลตามที่ต้องการและประหยัดต้นทุนอย่างไรก็ตาม ปัจจัยข้างต้นทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องนี้หลุมพรางแต่ละอย่างสามารถทำให้การผลิตที่แต่ขั้นของกระบวนการล้มเหลวได้เลยหากไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับปริมาณงาน การวางกำหนดการ และการทำงานร่วมกันภายนอกอย่างรอบคอบ ก็อาจทำให้คุณมีเวลาน้อยเกินไป มีคนทำงานไม่พอ หรือที่แย่ที่สุดก็คือการส่งมอบล่าช้า

 

หากคุณต้องการเรียนรู้ว่า ซอฟต์แวร์Tekla สามารถช่วยด้านproduction managersได้อย่างไร คุณสามารถดูได้ที่การสัมนาผ่านเว็บ

Previous Article
ความเสี่ยง 3 ประการเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการจัดการโครงการเหล็กของคุณหรือไม่
ความเสี่ยง 3 ประการเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการจัดการโครงการเหล็กของคุณหรือไม่

ในฐานะผู้จัดการโครงการ งานหลักของคุณคือการรับมือกับปัญหามีหลายแง่มุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อ...

Next Article
ปัจจัยใดมีผลต่อการประเมินการแปรรูปที่ยอดเยี่ยม
ปัจจัยใดมีผลต่อการประเมินการแปรรูปที่ยอดเยี่ยม

ตามที่คุณเห็น ไม่มีกฎที่แน่นอนตายตัวสำหรับการประเมินที่มีประสิทธิภาพนี่เป็นงานที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยตัวแป...