Thai ไทย

 • ความเสี่ยง 3 ประการเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการจัดการโครงการเหล็กของคุณหรือไม่

  ความเสี่ยง 3 ประการเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการจัดการโครงการเหล็กของคุณหรือไม่

  ในฐานะผู้จัดการโครงการ งานหลักของคุณคือการรับมือกับปัญหามีหลายแง่มุมทั้งเล็กและใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการการแปรรูปเหล็กประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งหมายความว่ามีหลายจุดที่จะเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับโ

  Read Article
 • ความเสี่ยง 3 ประการที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเหล็กของคุณ

  ความเสี่ยง 3 ประการที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเหล็กของคุณ

  เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น องค์ประกอบจำนวนมากจะต้องทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและทันเวลาซึ่งอาจทำไม่ได้ตามนี้เสมอไป มีหลุมพรางหลักสามอย่างในการผลิตที่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรหรือทำให้โครง

  Read Article
 • ปัจจัยใดมีผลต่อการประเมินการแปรรูปที่ยอดเยี่ยม

  ปัจจัยใดมีผลต่อการประเมินการแปรรูปที่ยอดเยี่ยม

  ตามที่คุณเห็น ไม่มีกฎที่แน่นอนตายตัวสำหรับการประเมินที่มีประสิทธิภาพนี่เป็นงานที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยตัวแปรที่ขัดแย้งกันอย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ผู้ประเมินชั้นนำในแวดวงจะรวมการวางแผนเชิงก

  Read Article
 • 3 วิธีที่เทคโนโลยีและ MIS จะช่วยปรับปรุงการแปรรูปเหล็กกล้า

  3 วิธีที่เทคโนโลยีและ MIS จะช่วยปรับปรุงการแปรรูปเหล็กกล้า

  เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิธีการแบบ Go-to สำหรับการจัดการการแปรรูปเหล็กกล้านั้นเกี่ยวข้องกับดรออิ้ง(drawings)และเอกสารอื่นๆ จำนวนมาก รวมถึงการสื่อสารที่วุ่นวายสับสน และการป้อนข้อมูลด้วยตนเองที่เสี่ยงต่อ

  Read Article
 • ผู้ประเมินงานเหล็กจะส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรของโรงงานได้อย่างไร

  ผู้ประเมินงานเหล็กจะส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรของโรงงานได้อย่างไร

  ในฐานะผู้ประเมินงานเหล็ก คุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่มีพลังที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือกำไรโดยรวมสำหรับโรงงานแปรรูปของคุณมากเท่าใดนักแต่คุณจะต้องประหลาดใจหากทราบว่าความพยายามของคุณในการรักษาต้นทุนและการประ

  Read Article
 • ผู้ประเมินเหล็กกล้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์การแปรรูปโดยรวมได้อย่างไร

  ผู้ประเมินเหล็กกล้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์การแปรรูปโดยรวมได้อย่างไร

  งานของผู้ประเมินมีโอกาสสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและความไร้ประสิทธิภาพได้ อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของราคาเหล็กไปจนถึงความซับซ้อนของการประเมินความต้องการด้านแรงงาน อย่างไรก็ตาม อย่ายอมจำนนกับปัญหานี้ง่า

  Read Article
 • ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 6 ประการเมื่อคุณใช้สเปรดชีตสำหรับการประเมิน

  ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 6 ประการเมื่อคุณใช้สเปรดชีตสำหรับการประเมิน

  มีการใช้สเปรดชีตแบบอิเล็กทรอนิกส์กันมายาวนานกว่าที่คุณคิดอันที่จริงแล้ว LANPAR ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี 1969 ให้กับ Bell Canada และ AT&Tคงไม่ต้องอธิบายว่ามีการคำนวนการประเมินในส

  Read Article
 • loading
  Loading More...