ประหยัดเวลาและต้นทุนด้วย Tekla Model Sharing

เครื่องมือตัวไหนทรงประสิทธิภาพมากกว่ากัน Tekla Model Sharing หรือ Multi-user?

ด้วยประโยชน์มากมาย, Tekla Model Sharing ช่วยคุณประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับวิธีการทำงานแบบเก่าด้วย multi-user mode. ลองใช้ calculator ตัวนี้เพื่อคำนวณดูว่าคุณสามารถประหยัดต้นทุนและลดเวลาไปได้ขนาดไหนด้วย Tekla Model Sharing.


เวลาทั้งหมดที่คุณใช้ไปแต่ละวันด้วย MULTI-USER เปรียบเทียบกับ MODEL SHARING

0

ด้วย TEKLA MODEL SHARING คุณสามารถประหยัดได้ทุกวัน

0
เครื่องมือคำนวณนี้มีไว้สำหรับเป็นตัวบ่งชี้เท่านั้นและไม่มีผลผูกมัดใดๆกับ Trimble การคำนวณจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้ใช้ Tekla Model Sharing ผลของการประหยัดที่แม่นยำจะขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของบริษัทของคุณด้วย และการคำนวณนี้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของค่าไลเซนรายปี Tekla Model Sharing (500 EUR / USD).