Yksityisyyden suoja

Trimble Solutions Corporation -yhtiön tietosuojakäytäntö

Trimble Solutions Corporation ja sen konserniyhtiöt (joita kutsutaan erikseen ja yhdessä ”Trimbleksi” ja ”meiksi”) vaalivat kaikkien asiakkaidensa yksityisyyttä. Jotta voimme paremmin suojella käyttäjiemme yksityisyyttä, olemme luoneet tämän tietosuojakäytännön, jossa selitetään verkossa sovellettavat tietokäytännöt ja se, miten voit vaikuttaa henkilökohtaisten tietojesi (siten kuin alla määritellään) keräämiseen ja käyttämiseen. Jotta tämä tietosuojakäytäntö on helppo löytää, se on luettavissa kotisivullamme ja kaikkialla, missä henkilötietoja voidaan pyytää.

Tätä tietosuojakäytäntöä tulkitaan yhdessä Trimblen palveluehtojen kanssa. Tämä tietosuojakäytäntö on keskeinen osa Trimblen palveluehtoja.

Keräämämme henkilökohtaiset tiedot ja niiden käyttö

Trimble kerää käyttäjältä vain sellaisia henkilökohtaisia tietoja, jotka käyttäjä antaa meille, sekä sellaisia henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat sitä, miten käyttäjä käyttää Trimblen ohjelmistotuotteita ja -palveluja (verkossa tai verkon ulkopuolella), mukaan lukien Trimblen Verkkopalvelut, verkkosivustoissamme, kuten osoitteissa concert.trimble.com ja tekla.com, sekä muissa soveltuvissa verkkosivustoissa (joita kutsutaan erikseen ja yhdessä ”Verkkopalveluiksi”) tai Trimblen markkinointi- ja myyntitapahtumissa. Jos käyttäjä käyttää Verkkopalvelua työnantajansa, yliopiston tai muun kolmannen osapuolen (”organisaation”) käyttöoikeuden nojalla, voimme myös kerätä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja näiltä organisaatioilta esim. käyttöoikeuksien hallintaa varten. ”Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittaa kaikkia sellaisia käyttäjää koskevia tietoja, joiden perusteella Trimble tai jokin kolmas osapuoli voi tunnistaa käyttäjän. Käyttäjällä on yleinen oikeus antaa vain haluamiaan henkilökohtaisia tietoja. Tietyt palvelun ominaisuudet edellyttävät kuitenkin tiettyjen tietojen antamista (esim. verkkotuen saamista varten). Käyttäjältä voidaan pyytää seuraavia tietoja:

  • sähköpostiosoite
  • etunimi
  • sukunimi
  • yritys
  • maa
  • IP-osoite
  • MAC-osoite
  • mahdollisesti muita henkilökohtaisia tietoja.

Trimble käyttää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja Trimblen palvelujen parantamiseen, yhteyden ottamiseen käyttäjään, mainonnan ja sisällön mukauttamiseen käyttäjää varten sekä käyttäjän antamien tuote- ja palvelupyyntöjen täyttämiseen.

Tietyillä Verkkopalvelun alueilla kuka tahansa Verkkopalvelua käyttävä voi hakea ja katsella henkilökohtaisia tietoja. Voimme myös julkaista tietoja, jotka on muutettu ei-henkilökohtaisiksi, sekä anonyymejä tilastoja käyttäjistämme.

Jos käyttäjä käyttää Verkkopalvelua, Verkkopalvelun sisällä käytävä viestintä johtaa henkilökohtaisten tietojen siirtämiseen kansainvälisten rajojen yli (Trimble toimii maailmanlaajuisesti, ja palvelimemme sijaitsevat useissa sijainneissa, kuten EU-maissa, APAC-maissa ja Yhdysvalloissa). Siten Verkkopalvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy omien henkilökohtaisten tietojensa siirtämisen näihin sijainteihin.

Käyttäjä hyväksyy, että voimme milloin tahansa luovuttaa käyttäjän henkilötietoja Trimblen sisällä ja Trimblen jälleenmyyjille, mikä voi tarkoittaa henkilötietojen siirtämistä Euroopan talousalueella ja muualle, kuten Yhdysvaltoihin. Varmistamme, että kaikki tällaiset henkilökohtaiset tiedot siirretään asianmukaisesti suojattuina, ja tarvittaessa niiden siirto tehdään sopimuksen tai muun riittävän suojauksen takaavan järjestelyn mukaisesti.

Käyttäjä voi kieltäytyä henkilökohtaisten tietojensa antamisesta meille.

Tietyillä Verkkopalvelun alueilla Trimble pyytää rekisteröintitiedot käyttäjältä, ja käyttäjällä on oikeus antaa nämä henkilökohtaiset tiedot tai hylätä pyyntö. Jos käyttäjä ei anna pyydettyjä henkilökohtaisia tietoja, käyttäjä ei pysty käyttämään kaikkia Verkkopalvelun osia.

Rajoitamme pääsyä käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin.

Emme luovuta käyttäjän henkilötietoja yhtiöömme kuulumattomille kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa. Tietyissä tilanteissa Trimble voi kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilökohtaiset tiedot kolmansille osapuolille, kun uskomme perustellusti lain edellyttävän meiltä sitä. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että Trimble voi luovuttaa käyttäjän henkilökohtaiset tiedot käyttäjän omalle organisaatiolle, Trimblen jälleenmyyjille ja muille Trimblen liikekumppaneille tai palveluntarjoajille tarkoituksena tarjota käyttäjälle tietoja (mukaan lukien suoramarkkinointi), tuotteita tai palveluja. Trimblen käytäntönä on olla koskaan myymättä käyttäjän tietoja asiakastietoja välittäville tahoille tai asiamiehille kaupallisen hyödyn tavoittelemiseksi.

Trimble käyttää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja voidakseen tarjota käyttäjälle parempaa palvelua liittyen Trimblen tuotteisiin ja palveluihin. Trimble voi myös lähettää käyttäjälle tietoja Verkkopalvelusta, erikoistapahtumista ja muista Trimblen tai sen liikekumppanien tuotteista ja palveluista. Tiedot saattavat sisältää myös suoramarkkinointia. Nämä ilmoitukset ja markkinointitiedot voivat olla sähköpostien tai joukkokirjeiden muodossa. Trimble sallii käyttäjän kieltäytyä markkinointi-ilmoituksista, jos käyttäjä pyytää sitä.

Olemme sitoutuneet lasten yksityisyyden suojaamiseen

Emme kerää tai säilytä Verkkopalvelussa tietoa sellaisista henkilöistä, joiden tiedämme olevan alle 15-vuotiaita, eikä mikään Verkkopalvelun osa ole suunniteltu houkuttelemaan käyttäjikseen alle 15-vuotiaita. Jos käyttäjä uskoo, että olemme tahattomasti keränneet tällaisia tietoja, hänen on otettava yhteyttä meihin, jotta voimme välittömästi poistaa kyseiset tiedot.

Käyttäjä voi muuttaa ja korjata omia henkilökohtaisia tietojaan

Rekisteröidyllä käyttäjällä on pääsy henkilötietoihinsa, jotka on kirjattu Trimblen tuotteisiin ja Verkkopalveluun, ja rekisteröity käyttäjä voi päivittää tai korjata niitä kirjautumalla tililleen. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää Trimbleä poistamaan käyttäjän henkilökohtaiset tiedot. Tämä henkilökohtaisten tietojen poistamispyyntö voi aiheuttaa käyttäjän tilin sulkemisen.

Evästeet ja muut seurantatekniikat

Trimble käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita Verkkopalvelun tekemiseen käyttäjäystävällisemmäksi sekä parannettujen ja mukautettujen toimintojen toteuttamiseen käyttäjän vieraillessa Verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa evästeitä ja muita seurantatekniikoita käytetään käyttäjän sekä käyttäjän sijainnin ja kielivalinnan tunnistamiseen sekä Verkkopalvelun käytön seuraamiseen. Niitä ei kuitenkaan käytetä käyttäjän henkilötietojen keräämiseen. Jos käyttäjä on rekisteröinyt palveluumme tilin, Trimble käyttää evästeitä käyttäjän tunnistamiseen sekä lomakkeiden täyttämiseen ennalta, mikä säästää aikaa. Trimble ei vaadi käyttäjän käyttävän evästeitä Verkkopalvelun käyttämiseen, ja jos käyttäjä ei halua käyttää evästeitä Verkkopalvelua käyttäessään, käyttäjä voi vapaasti määrittää selaimensa hylkäämään kaikki evästeet tai pyytää hyväksymään tai hylkäämään ne tapauskohtaisesti.

Jotta Trimble voi tarjota Verkkopalvelun ja parantaa sen sisältöä, Trimble seuraa, kuinka paljon aikaa käyttäjä käyttää Verkkopalvelussa, millä sivuilla tämä käy sekä mitä verkko-osoitteita (URL) tämä napsauttaa liikkuessaan Verkkopalvelussa. Verkkopalvelu tunnistaa käyttäjän verkkoalueen nimen ja voi kerätä MAC-osoitteen, IP-osoitteen tai muun pysyvän tai vaihtuvan tunnisteen sekä tietoja käyttäjän käyttöjärjestelmästä Verkkopalvelun käytön aikana. Trimble kerää myös tietoja siitä, miten käyttäjä toimii vuorovaikutuksessa Verkkopalvelun kanssa.

Trimble seuraa Verkkopalvelun käyttöä voidakseen mitata käyttäjien ja yritysten toimintaa ja yhteisön jäsenien luokittelua. Tässä yhteydessä kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytetään myös Trimblen ohjelmistojen ja Verkkopalvelujen parantamiseen.

Käytämme tietyillä Verkkopalvelun alueilla Snoobi-, Google Analytics-, Flexnet Connect- ja Trackerbird-työkaluja, jotta voimme ymmärtää paremmin, miten käyttäjät toimivat vuorovaikutuksessa Verkkopalvelun kanssa. Käyttäjä voi estää Snoobia tallentamasta tietoja napsauttamalla tätä ja estää Google Analyticsin käytön napsauttamalla tätä, ja lisäksi käyttäjä voi estää FlexNet Connectin toiminnan toiminnan ohjelmistotuotteidemme asetuksista.

Useissa selaimissa voi valita kolmansien osapuolten tarjoamien evästeiden estämisen. Jos tämä asetus on käytössä, verkkoselain sallii vain käyttäjän parhaillaan käyttämän Verkkopalvelun evästeiden tallentamisen. Tämän voi valita verkkoselaimen asetuksista (se estää kaikkien kolmannen osapuolen evästeiden toiminnan).

Käyttäjä voi pyyhkiä verkkoselaimen evästevälimuistin verkkoselaimen asetusten kautta. Evästeen pyyhkiminen poistaa selaimen välimuistiin tallennetun yksilöllisen tunnisteen sekä siihen liittyvän verkonkäyttöprofiilin. Evästevälimuistin pyyhkiminen ei estä uusien evästeiden tallentamista tulevaisuudessa.

Trimblen ohjelmiston laiton käyttö

Trimble pitää ohjelmien laitonta kopioimista (siten kuin se on soveltuvissa laeissa määritelty) laittomana toimena, ja Trimble suhtautuu siihen syyllistyviin lain rikkojina. Emme suvaitse Trimblen ohjelmistotuotteista tehtyjä laittomia kopioita, niiden käyttöä tai laitonta jakelua. Tällaisen toiminnan harjoittajille esitetään sekä siviili- että rikoskanne kaikin käytettävissä olevin oikeudellisin keinoin, julkiset ja yksityiset seurantakeinot mukaan lukien. Osana näitä toimenpiteitä Trimble käyttää tietojen valvonta- ja hankintatekniikoita soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, jotta Trimble saa tietoja ohjelmistomme laittomien kopioiden käyttäjistä ja voi lähettää tällaisia tietoja. Tätä tiedonkeruuta ei suoriteta Trimblen ja sen valtuutettujen jälleenmyyjien ohjelmistojen käyttäjille, joilla on ohjelmiston laillinen käyttöoikeus.

Tietojen suojaaminen

Trimble ryhtyy perusteltuihin toimiin, jotka ovat tarpeen käyttäjän meille antamien tietojen suojaamiseksi. Arvioimme jatkuvasti tietoturvamenettelyjämme ja -mekanismejamme, jotta voimme varmistaa riittävien suojaustoimien toteutumisen. Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin tai näyttää kolmannen osapuolen lähteistä linkitettyä sisältöä. Trimble ei ole vastuussa näiden sivustojen yksityisyyskäytännöistä, tietoturvasta tai sisällöstä.

Kysyttävää?

Trimblen tietosuojakäytäntöä tai Verkkopalvelua koskevat kysymykset tai kommentit voi lähettää sähköpostiosoitteeseen Data.Privacy.Forum@Trimble.com

 

Trimble Solutions Corporation, huhtikuu 2016