Tekla Structures -yhteistyökumppanit

Avoimen Tekla-mallin kanssa voi käyttää muiden ratkaisutoimittajien ohjelmistoja ja laitteita. Tekla Structures ohjelmistoa on helppo laajentaa Tekla Open API -ohjelmointirajapinnan kautta.

Yhteistyöhön perustuvat työnkulut ovat rakennusalalla avainasemassa, kun halutaan vähentää virheitä ja maksimoida tehokkuutta. Yhteistyö lisää kannattavuutta ja helpottaa hankkeiden toteuttamista aikataulujen mukaisesti.

Tekla-mallissa projektin tiedot pysyvät kunnossa ja ajan tasalla, ja malli voidaan yhdistää muihin alanalan ohjelmistoihin Tekla Open API -ohjelmointirajapinnan kautta. Tekla Open API perustuu Microsoft ® .NET -ohjelmistokomponenttikirjastoon.

Tekla Partners Program

Tekla Partners Program kehittäjille tarjoaa jäsenilleen Tekla Structures Partner -lisenssin ja luvan myydä, markkinoida ja jakaa sovelluksia - sekä paljon muita etuja. Tekla Developer Center on keskuspaikka, joka sisältää kaiken olennaisen tiedon Tekla Open APIsta kehittäjille.

A&D

Tekla Structures -ohjelmiston voi yhdistää useisiin A&D- järjestelmäpaketteihin Tekla Open API -ohjelmointirajapinnan kautta. Lisäksi toimii tiedostopohjainen tiedonsiirto A&D-ohjelmistoihin ja A&D-laskentataulukoihin. Tekla Structures tukee esimerkiksi SDNF-, CIS/2- ja IFC-standardeja.

Hyödyt A&D-liitännästä:

  • mallin, piirustusten ja raporttien koordinointi ja visualisointi
  • sama projektimalli sekä suunnittelijoiden että mallintajien käyttöön
  • tehokas muutosten hallinta, joka pitää projektin tiedot ajan tasalla.

 


 

MIS

Tekla Structures toimii yhteen merkittävimpien teräsvalmistuksen valmistustietojärjestelmien (MIS)  sekä betonielementtivalmistuksen tuotannonhallintajärjestelmien kanssa. Osasta näistä järjestelmistä voi myös tuoda tietoja takaisin Tekla Structures -ohjelmistoon.

Terästeollisuus

 

Elementtiteollisuus

 

Tuotantokoneet

Tekla Structures toimii yhteen erilaisten teräksen tai betonielementtien tuotantokoneiden kanssa.

Terästuotannossa ohjelmisto toimii yhteen kaikkien CNC-ohjelmistojen kanssa, jotka ymmärtävät DSTV-tiedostomuotoa. On olemassa myls kehittyneempiä sovelluksia, joilla voidaan hakea esimerkiksi kokoonpanotietoja Tekla-malleista. Betonielementtien tuotannossa Tekla-mallien tietoja voidaan käyttää raudoitusten, valutarvikkeiden  ja elementin geometrian esittämiseen.

CNC -teräskoneet

Hitsausrobotti Betonielementtien tuotantokoneet

 

Projektinhallinta

Tekla-mallin tietoa voidaan syventää entisestään yhdistämällä  malliin viestintä- ja aikapohjaisia hallintatietoja. Projektinhallinnan kannalta kriittisille osille ja vastaaville älykkäille mallin osille voidaan luoda yhteys ja näin saadaan projektin tilasta dynaamisia mittaristonäkymiä. Nämä dynaamiset linkit projektinhallintaan auttavat ymmärtämään ja visualisoimaan aikataulutuksen rivinimikkeiden, muutostilausten, maksupyyntöjen ja muiden projektineuvottelujen eri osa-alueiden todellisen laajuuden ja kontekstin.

 

Arkkitehtuurin ja teollisuuden yhteistyö

Tekla Structures -ohjelmisto voi jakaa malli- ja piirustustiedot merkittävimpien arkkitehtuuri- ja TATE  -mallinnusohjelmien kanssa. Archicad, ADT, Revit Building, Nemetschek Allplan ja Bentley Architecture ovat kaikki IFC-yhteensopivia, kuten Tekla Structureskin. Lisäksi ohjelmisto tukee myös muita muotoja, esimerkiksi DGN- ja DWG-muotoja.


 

Tekla Structures -ohjelmiston voi yhdistää merkittävimpiin prosessi- ja laitossuunnitteluohjelmistoihin, joita ovat esimerkiksi PDS, PDMS, Smartplant3D ja Cadmatic. Ohjelmiston käyttäjänä pääset hyötymään paremmasta asemapiirrosten koordinoinnista ja kattavammista rakennetiedoista.


 

Kustannuslaskenta

Tekla Structures -ohjelmistolla luotujen hallintamallien avulla voit laajentaa työnkulkusi sisältämään myös määrä- ja kustannuslaskentaprosessit. Älykkäät malliobjektit mahdollistavat raportoinnin määrälaskelmia varten, ja näiden laskelmien tiedot viedään suoraan alan standardien mukaisiin kustannuslaskentaratkaisuihin.

Kaikki edellä mainitut yritykset ja ohjelmistot ovat vastaavien yritysten omaisuutta ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä