Tekla Structures Rebar Detailing – raudoitussuunnittelun toiminnallisuudet

 

Teräsbetonin ja paikallavalun suunnittelu

Tekla Structures, Rebar Detailing -kokoonpanossa on paikallavalun detaljointitoiminnot. Sillä voi luoda yksityiskohtaisia 3D-malleja betonirakenteista, tuottaa malleihin perustuvia tietoja valmistusta ja valua varten ja jakaa tiedot projektiosapuolten kesken.

Mallinnustoiminnallisuuksien avulla voi

 • tarkastella Tekla-malleja (kaikkia materiaalit)
 • luoda ja muuttaa moduuliverkkoja
 • mallintaa osia (kaikki rakennusmateriaalit) ja pultteja
 • luoda hitsaussaumoja
 • lisätä kuormia malliin
 • mallintaa raudoituksia
 • luoda teräsosien kokoonpanoja
 • luoda betoniosista elementtejä
 • luoda kokoonpanohierarkian tasoja
 • luoda teräs- ja betoniliitoksia
 • luoda automaattisesti esimääritettyjä liitoksia useille osille
 • numeroida paikallavalu- ja raudoiteosat automaattisesti.

Workflow-työkaluilla käyttäjä voi

 • aikatauluttaa mallin
 • hallita yksittäisen rakennusosan statustietoa
 • jäsentää ja luokitella mallin
 • hallita törmäykset
 • määrittää asennusjärjestyksiä
 • tarkastella 4D-mallia (simuloitu aikataulu)
 • määrittää ja hallita aikatauluja
 • liittää aikataulutettuja tehtäviä mallin kohteisiin

Piirustusten ja raporttien avulla voi

 • luoda piirustukset paikallavaluraudoitteista taivutusluetteloineen
 • räätälöidä raportit ja piirustusten nimiöt omiin tarpeisiin sopiviksi
 • luoda yleispiirustuksia (taso, osa, asennus)
 • luoda paikallavalupiirustukset
 • tulostaa piirustukset ja raportit
 • luoda raportteja valuista
 • luoda raudoitusraportteja (taivutuskaaviot, painot, määrät)

Yhteistyötoiminnallisuuksien avulla voi

 • työskennellä samassa mallissa yhtäaikaisesti muiden käyttäjien kanssa
 • luoda IFC-mallin ja tarkastella sekä jakaa sitä ilmaisella Tekla BIMsightilla
 • käsitellä mallin tietoja Tekla Open API™ -rajapinnan kautta
 • kytkeytyä muiden projektiosapuolten työkaluihin
 • tuotannonohjausjärjestelmät
 • IFC (2x2, 2x3)
 • laskentaohjelmistot
 • FEM
 • SDNF
 • XML
 • graafinen 2D- ja 3D-data (DXF, DGN ja DWG)

Lisätietoja Tekla Structures -ohjelmistosta