Maastomalli

Suorituskykyiset työkalut maastomallien hallintaan ja hyödyntämiseen

Maastomalli mahdollistaa rajoittamattoman kokoisten maastonpintatietojen tehokkaan mallintamisen. Sovellus sisältää työkalut mallien luomiseen ja muokkaamiseen perinteisistä lähtötiedoista sekä laserkeilatusta aineistosta.

Sovelluksessa maastoa voidaan visualisoida eri tavoin, esimerkiksi profiilein, korkeuskäyrin, värityksin ja varjostuksin. Sovellus mahdollistaa pintojen harventamiset sekä pintojen yhdistämiset useilla eri tavoilla. Maastomallin avulla voidaan tehdä muun muassa pintojen välisiä massalaskentoja ja korkeuserokäyriä sekä analysoida virtaussuuntia.

Sovellus mahdollistaa myös maastomallin ominaisuuksien tulkinnan laskentojen käyttöön.

 

Keskeiset hyödyt

  • Tarkka suunnittelu ja analysointi
  • Työmäärän ja virheiden vähentyminen
  • Viestinnän tehostuminen kolmiulotteisen visualisoinnin avulla